Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri:

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 372/31.10.2022 privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile instituţiilor de învăţământ special finanţate de Consiliul Judeţean Galaţi pentru anul şcolar 2022-2023, cu modificările şi completările ulterioare

- privind: aprobarea solicitării Consiliului Local al comunei Umbrărești privind trecerea unui bun imobil (teren), din domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați, în domeniul public al comunei Umbrărești și administrarea Consiliului Local al comunei Umbrărești

- privind: aprobarea solicitării Consiliului Local al comunei Smârdan de trecere a unor suprafețe de teren, aferente drumurilor județene DJ 251 și DJ 255C, din domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați, în domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Local al Comunei Smârdan, județul Galați, în vederea implementării proiectelor: „Stații de autobuz inteligente”, „Zone de promenadă”, în comuna Smârdan, judeţul Galaţi

- privind: aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

- privind: aprobarea dezlipirii în două loturi distincte a imobilului - teren înscris în CF nr. 100245 Slobozia Conachi, nr. cadastral 100245, aflat în domeniul public al Judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi

- privind: aprobarea dezlipirii în două loturi distincte a imobilului – teren înscris în CF nr. 102403 Drăgușeni, nr. cadastral 102403, aflat în domeniul public al Judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 302 din 21 septembrie 2022, privind aprobarea și implementarea proiectului „CENTRE DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN JUDEȚUL GALAȚI”, cu modificările și completările ulterioare

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 379 din 14 noiembrie 2022 privind aprobarea și implementarea proiectului „CENTRE DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNELE BEREȘTI – MERIA, BRĂHĂȘEȘTI ȘI DRĂGUȘENI, DIN JUDEȚUL GALAȚI”

- privind: aprobarea constituirii, cu titlu gratuit, a dreptului de uz și a dreptului de servitute de trecere asupra terenului în suprafață de 56 mp aflat în domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați, ce face parte din terenul identificat cu nr. cadastral 134555 și nr. CF 134555, imobil situat în municipiul Galați, Bd. G. Coșbuc, tronson 1, în favoarea Societății Distribuție Energie Electrică România S.A. – Sucursala Galați

- privind: aprobarea constituirii, cu titlu gratuit, a dreptului de uz și a dreptului de servitute de trecere aeriană și supraterană asupra terenului în suprafață de 27,56 mp din zona drumului județean DJ 251, din comuna Matca, județul Galați, aflat în domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați, ce face parte din terenul identificat cu cartea funciară 16455 comuna Matca, în favoarea Societății Distribuție Energie Electrică România S.A. – Sucursala Galați

- privind: aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, prin Facultatea de Drept și Științe Administrative, în vederea organizării în comun a unor evenimente

- privind: aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Asociația Mausi în vederea organizării în comun a activităților sportive „Gârboavele Trail”, în Pădurea Gârboavele

- privind: exprimarea acordului de principiu al Județului Galați, prin Consiliul Județean Galați, în ceea ce privește investiția „Extindere de rețea electrică de distribuție în comuna Matca, județul Galați, str. Ștefan cel Mare” și a acordului de principiu privind dreptul de uz și servitute asupra terenurilor afectate de realizarea lucrărilor

- privind: aprobarea Planului de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Galaţi

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Barcea (U.A.T. a comunei Barcea)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Braniştea (U.A.T. a comunei Braniştea)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Frumuşiţa (U.A.T. a comunei Frumuşiţa)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Griviţa (U.A.T. a comunei Griviţa)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2023 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Vânători (U.A.T. a comunei Vânători )

- privind: aprobarea transformării unor posturi din statul de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind: completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi

- privind: modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Municipal “Anton Cincu” Tecuci, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 104 din 26 mai 2017 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Restaurare şi Amenajare Muzeul «Casa Colecţiilor» (fosta Farmacie Ţinc) din Galaţi”, cu modificările şi completările ulterioare

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici privind realizarea obiectivului: Desființare Pavilion Dermatovenerologie corp C 21 din Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultați din Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) privind realizarea obiectivului: Desființare corp clădire – Centrala abur din Spitalul de Penumoftiziologie Galați

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 110/28.04.2022 privind actualizarea Proiectului Tehnic și rest de executat pentru finalizarea obiectivului de investiţie „Restaurare și Amenajare Casa Colecțiilor fosta Farmacie Ținc” Galați, cu modificările şi completările ulterioare

- privind: aprobarea colaborării dintre UAT Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați şi Liceul Tehnologic „Simion Mehedinți” Galați, în vederea realizării proiectului „Dotare școli speciale și unități conexe în județul Galați” pentru care se solicită finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență

- privind: aprobarea colaborării dintre UAT Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați şi Școala Profesională Specială „Emil Gârleanu” Galați, în vederea realizării proiectului „Dotare școli speciale și unități conexe în județul Galați” pentru care sesolicită finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență

- privind: aprobarea colaborării dintre UAT Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați şi Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu” Tecuci, în vederea realizării proiectului „Dotare școli speciale și unități conexe în județul Galați” pentrucare se solicită finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență

- privind: aprobarea colaborării dintre UAT Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați şi Școala Gimnazială Specială „Constantin Pufan” Galați, în vederea realizării proiectului „Dotare școli speciale și unități conexe în județul Galați” pentru care sesolicită finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență

- privind: aprobarea colaborării dintre UAT Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați şi Clubul Sportiv Școlar Galați, în vederea realizării proiectului „Dotare școli speciale și unități conexe în județul Galați” pentru care se solicită finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență

- privind: aprobarea colaborării dintre UAT Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați şi Palatul Copiilor Galați, în vederea realizării proiectului „Dotare școli speciale și unități conexe în județul Galați” pentru care se solicită finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență

- privind: aprobarea colaborării dintre UAT Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați şi Clubul Sportiv Școlar Tecuci, în vederea realizării proiectului „Dotare școli speciale și unități conexe în județul Galați” pentru care se solicită finanțare prinPlanul Național de Redresare și Reziliență

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţii „Modernizare drum acces Parc Aventura Pădurea Gârboavele, județul Galați‟

- privind: aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: „Sistem de deversare ape pluviale drum acces stație transfer Târgu Bujor”

- privind: aprobarea dezlipirii în două loturi distincte a imobilului - teren înscris în CF nr. 125049, situat în municipiul Galați str. Brăilei, nr. 177-A, nr. cadastral 125049, aflat în domeniul privat al Judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici a Proiectului Tehnic și a Documentației de Execuție pentru realizarea obiectivului de investiţii „Modernizări tronsoane de drumuri județene - județul Galați”

- privind: rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi și al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2023 şi estimările pe anii 2024-2026

- privind: aprobarea valorii revizuite a contribuţiei proprii alocată de Consiliul Județean Galați pentru implementarea proiectului „TRECUTUL ARE UN NOU VIITOR – Cooperare transfrontalieră pentru valorificarea patrimoniului cultural în Galaţi, România şi Hînceşti, Republica Moldova”

 

- privind:aprobarea parteneriatului dintre Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din România - Filiala Galaţi în vederea organizării campaniei umanitare „Din suflet pentru un suflet”

- privind:aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați şi Asociația Profesională a Polițiștilor Locali „GalPol”, în vederea organizării la Galați a evenimentului „ULTRAMARATON”

- privind:aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, Colegiul Național ”Vasile Alecsandri” Galați și Colegiul Național ”Calistrat Hogaș” Tecuci în vederea participării cluburilor de robotică la Competiția Națională de Robotică ”First Tech Challenge România”

- privind:aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţii „Modernizare drum existent DN 25 între Galați și Tudor Vladimirescu‟

- privind:modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 113 din 31 mai 2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Orășenesc Târgu Bujor”, cu modificările și completările ulterioare

- privind:aprobarea proiectului «Dezvoltarea infrastructurii medicale a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” prin dotarea Secției Clinice Neonatologie», a parteneriatului și a cheltuielilor legate de proiect

- privind:aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul județean DJ 240”, ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Băneasa- Rogojeni (DJ 242D)”, ”Modernizare tronsoane de drumuri județene pe DJ 253, DJ 242 H, DJ 255 A, DJ 240 A, DJ 252 G și DJ 251 A” aprobate pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny", precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

- Documentatie proiect ph2911/27.02.2023.

- privind:aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţii „Drum de legătură între DX Brăila – Galați și VO Galați ‟

- privind:repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 38.176 mii lei din cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2023 şi estimările cotei de 20% aplicată la procentul de 73% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, a cotei de 20% aplicată la procentul de 73% din sumele din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale şi a cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat pentru anii 2024-2026