Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri:

 

- privind: completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 216/29.06.2022 privind aprobarea deciziei de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean “Extindere și modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galați”

- privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi

- privind: aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi

- privind: aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, prin Facultatea de Drept și Științe Administrative

- privind: aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a Județului Galați către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Infrastructura de Transport de Interes Strategic, în zona de Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călăraşi și Ialomița pentru anul 2022

- privind: modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

- privind: aprobarea proiectului «Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Galați prin achiziționarea de echipamente destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale», a parteneriatului și a cheltuielilor legate de proiect

- privind: aprobarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești din cadrul Spitalului Orășenesc Tg. Bujor prin achiziționarea de echipamente pentru infrastructura ambulatorie”, a parteneriatului și a cheltuielilor legate de proiect

- privind: aprobarea Acordului de Cooperare între Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Raionul Soroca, prin Consiliul Raional Soroca din Republica Moldova

- privind: premierea elevilor care au absolvit ciclul gimnazial la unități de învățământ din mediul rural, cu rezultate deosebite la admiterea în liceu în anul şcolar 2022-2023

- privind: modificarea statului de funcţii al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi

- privind: aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea implementării proiectului „Centrul de Informare Europe Direct Galaţi” pentru anul 2023

- privind: aprobarea cooperării dintre Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Galați și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați în vederea realizării proiectului „Muzeele prin ochii copiilor”

- privind: aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Uniunea Scriitorilor din România, prin Filiala Sud Est din Galați în scopul realizării proiectului cultural Gala Scriitorilor

- privind: aprobarea proiectului «Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice din cadrul Spitalului Orășenesc Tg. Bujor prin achiziționarea de echipamente destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale», a parteneriatului și a cheltuielilor legate de proiect

- privind: aprobarea proiectului «Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice din cadrul Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci prin achiziționarea de echipamente destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale», a parteneriatului și a cheltuielilor legate de proiect

- privind: aprobarea proiectului «Achiziționarea de echipamente destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați», a parteneriatului și a cheltuielilor legate de proiect

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 97/30.03.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Renovare energetică a clădirii Consiliului Județean Galați situată în Strada Eroilor, nr.13A”, cu modificările şi completările ulterioare

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 161/29 august 2019 privind aprobarea proiectului „Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2” și a cheltuielilor legate de acesta, cu modificările și completările ulterioare

- privind: modificarea anexei 2 şi anexei 3 la Acordul de Parteneriat aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 224 din 28 octombrie 2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 100 din 17 mai 2018 privind aprobareaparteneriatului între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, Consiliul Raional Hîncești, Republica Moldova, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi și Primăria Comunei Mereşeni din Raionul Hînceşti, Republica Moldova și asumarea unor obligațiice revin Consiliului Județean Galați, în vederea implementării proiectului ”THE PAST HAS A NEW FUTURE – Cross-border cooperation for the valorization of the cultural heritage in Galaţi, Romania and Hinceşti, Republic of Moldova”

- privind: aprobarea parteneriatului între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, UAT Comuna Băneasa prin Consiliul Local al comunei Băneasa și Muzeul de Istorie ”Paul Păltănea” din Galați în vederea realizării proiectului «Proiectare pentruconsolidarea, amenajarea și punerea în valoare a monumentului istoric ”Statuia lui Ioan Vodă cel Viteaz”» și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați, în vederea implementării proiectului

- privind: aprobarea parteneriatului dintre Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați și Muzeul de Artă Vizuală Galaţi, Muzeul de Istorie “Paul Păltănea” Galaţi, Complexul Muzeal de Științele Naturii “Răsvan Angheluță” Galaţi și Centrul Cultural “Dunărea de Jos” Galați în vederea realizării activităților din cadrul proiectului „Muzeele prin ochii copiilor”

- privind: aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.09.2022

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 94/30.03.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Renovare energetică a Unității Medico-Sociale Gănești - Pavilion Central, Pavilion I și Pavilion II”, cu modificările şi completările ulterioare

- privind: aprobarea proiectului «Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești din cadrul Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci prin achiziționarea de echipamente pentru infrastructura ambulatorie», a parteneriatului și a cheltuielilor legate de proiect

- privind: aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Organizația pentru Apărarea Drepturilor Omului, în vederea înființării unui birou județean în municipiul Galați

- privind: atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Galaţi

- privind: aprobarea dezlipirii în două loturi distincte a imobilului - teren înscris în CF nr. 108481 Umbrărești, nr. cadastral 108481

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 309/21.09.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI (Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) privind realizarea obiectivului de investiţie: “Renovare energetică a Complexului Muzeal de Științele Naturii Răsvan Angheluță Galați – Corp 1”

- privind: aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 280 / 29.08.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI (Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) privind realizarea obiectivului de investiţie: “Renovare energetică a Bibliotecii Județene V.A.Urechia Galați - Corp A”

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 214/29.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: Spaţiu expoziţional permanent Zona Pescărească Prut- Dunăre

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 308 / 21.09.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI (Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) privind realizarea obiectivului de investiţie: “Renovare energetică a clădirii Consiliului Județean Galați situată în strada Eroilor, nr. 13A”

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici finali ai obiectivului de investiție „EXTINDERE, MODERNIZARE și DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT de SPECIALITATE al SPITALULUI de PNEUMOFTIZIOLOGIE GALAȚI ”

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI (Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) privind realizarea obiectivului de investiţie: “Renovare energetică a Unității Medico-Sociale Gănești - Pavilion Central, Pavilion I și Pavilion II”

- privind: aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie: “Extindere, reabilitare şi dotare ambulatoriu de specialitate al Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor – judeţul Galaţi”

- privind: aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile instituţiilor de învăţământ special finanţate de Consiliul Judeţean Galaţi pentru anul şcolar 2022-2023

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 130/29.04.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie ,,Creșterea Eficienței Energetice pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei” Galaţi

- privind: aprobarea dezlipirii în două loturi distincte a imobilului - teren înscris în CF nr. 103050 Târgu Bujor, nr. cadastral 103050

- privind: solicitarea adresată Consiliului Local al UAT Berești Meria de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al UAT Berești Meria și administrarea Consiliului Local al UAT Berești Meria în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați

- privind: rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi, bugetului instituţiilor publice şi activitãţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi bugetului din fonduri nerambursabile pe anul 2022 şi estimările pe anii 2023-2025, precum şi repartizarea sumei de 5.000,00 mii lei din fondul de rezervã la dispoziţia Consiliului Judeţean Galaţi pentru suplimentarea cheltuielilor de personal

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 164 din 30 iunie 2021 privind aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie “Extindere, reabilitare şi dotare ambulatoriu de specialitate al Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor – judeţul Galaţi”

- privind: modificarea Hotărârii nr.179 din 30 iulie 2020 privind aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie “Bază de agrement cu specific pescăresc Zătun 2” şi a Hotărârii nr.112 din 28 aprilie 2022 privind actualizarea Proiectului Tehnic şi rest de executat pentru finalizarea obiectivului de investiţie “Bază de agrement cu specific pescăresc Zătun 2”

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 112 din 31 mai 2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului «Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”»

- privind: modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 275/29.08.2022 privind aprobarea participării în cadrul “Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efecte de seră, utilizând autovehicule mai putin poluante în transportul elevilor – microbuze electrice, hibride și GNC”, precum şi asigurarea și susținerea cheltuielilor legate de proiect, pentru realizarea obiectivului „Asigurarea accesului la educație a elevilor din Județul Galați prin achiziția de microbuze școlare mai puțin poluante”

- privind: solicitarea adresată Consiliului Local al UAT Brăhășești de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al UAT Brăhășești și administrarea Consiliului Local al UAT Brăhășești în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați

 

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri:

- privind: aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Complexului de servicii sociale „Iris” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de primire copii în regim de urgenţă din cadrul Complexului de servicii sociale „Irene şi Stuart” al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități „Luceafărul” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului maternal din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind: aprobarea reorganizării Centrului de zi pentru persoane cu handicap adulte „Pentru voi” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi „Pentru voi”

- privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru integrarea socio-profesională a persoanelor adulte cu dizabilități din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind: aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în cadrul apelului de proiecte „Reabilitarea/renovarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilităţi” cu Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi „Luceafărul” şi asumarea unor obligaţii în vederea implementării proiectului

- privind: aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în cadrul apelului de proiecte „Reabilitarea/renovarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilităţi” cu Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități „Pentru voi” şi asumarea unor obligaţii în vederea implementării proiectului

- privind: aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în cadrul apelului de proiecte „Reabilitarea/renovarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilităţi” cu Centrul de zi pentru integrarea socioprofesională a persoanelor adulte cu dizabilităţi şi asumarea unor obligaţii în vederea implementării proiectului

- privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități „Pentru voi” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Ştefan” din cadrul Compartimentului case nr. 2 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social „119- Număr unic național de raportare” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind: aprobarea reorganizării Compartimentului de primire copii în regim de urgenţă „Irene şi Stuart” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Complexul de servicii sociale „Irene şi Stuart”

- privind: aprobarea reorganizării Casei nr. 2 din cadrul Compartimentului de primire copii în regim de urgenţă „Irene şi Stuart” al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Casa „Ştefan” în cadrul Compartimentului case nr. 2

- privind: aprobarea reorganizării Centrului de zi pentru integrarea socio-profesională a persoanelor adulte cu handicap din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Centrul de zi pentru integrarea socio-profesională a persoanelor adulte cu dizabilităţi

- privind: solicitarea adresată Consiliului Local al UAT Vânători de trecere a unor bunuri imobile (terenuri) din domeniul public al UAT Vânători și administrarea Consiliului Local al UAT Vânători în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați