Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri:

 - privind: solicitarea adresată Consiliului Local al UAT Valea Mărului de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al UAT Valea Mărului și administrarea Consiliului Local al UAT Valea Mărului în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galații

- privind: solicitarea adresată Consiliului Local al UAT Umbrărești de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al UAT Umbrărești și administrarea Consiliului Local al UAT Umbrărești în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați

- privind: solicitarea adresată Consiliului Local al UAT Berești de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al UAT Berești și administrarea Consiliului Local al UAT Berești în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați

- privind: solicitarea adresată Consiliului Local al UAT Slobozia Conachi de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al UAT Slobozia Conachi și administrarea Consiliului Local al UAT Slobozia Conachi în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați

- privind: solicitarea adresată Consiliului Local al UAT Tg. Bujor de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al UAT Tg. Bujor și administrarea Consiliului Local al UAT Tg. Bujor în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați

- privind: solicitarea adresată Consiliului Local al UAT Tg. Bujor de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al UAT Tg. Bujor și administrarea Consiliului Local al UAT Tg. Bujor în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea ConsiliuluiJudețean Galați

- privind:solicitarea adresată Consiliului Local al UAT Berești de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al UAT Berești și administrarea Consiliului Local al UAT Berești în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului JudețeanGalați

 

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri:

 

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiție „Extindere reţea electrică de distribuţie (RED) în vederea alimentării cu energie electrică locuinţe pentru tineri, destinate închirierii specialiştilor din sănătate, etapa 1, 20 unit. Locative, municipiul Galaţi, str. Brăilei nr. 177 – solicitant Judeţul Galaţi – rev. 1”

- privind: aprobarea proiectului „Punct turistic plutitor la Dunăre” și a cheltuielilor legate de acesta

- privind: aprobarea proiectului «Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați prin achiziționarea de echipamente pentru infrastructura ambulatorie» și a cheltuielilorlegate de proiect

- privind: aprobarea proiectului «Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice din județul Galați prin achiziționarea de echipamente destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale» și a cheltuielilor legate de proiect

- privind: aprobarea proiectului «Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești din cadrul Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci prin achiziționarea de echipamente pentru infrastructura ambulatorie» și a cheltuielilor legate de proiect

- privind: aprobarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești din cadrul Spitalului Orășenesc Tg. Bujor prin achiziționarea de echipamente pentru infrastructura ambulatorie” și a cheltuielilor legate de proiect

- privind: exprimarea acordului Unității administrativ-teritoriale Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, pentru montarea în subteran, pe domeniul public al județului Galați, a unui cablu de energie electrică în vederea alimentării stației de reîncărcare
pentru autovehicule electrice – beneficiar Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Galați

- privind: îndreptarea unei erori materiale cuprinsă în Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 59 din 23.02.2021

- privind: darea în administarea Serviciului Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Galați a obiectivului de investiții „Amenajare zona de agrement Parc Aventura, Pădurea Gârboavele”

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 113 din 31 mai 2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Orășenesc Târgu Bujor”, cu modificările și completările ulterioare

- privind: aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați şi Asociația Română pentru Propagandă și Istoria Aeronauticii – Filiala Tecuci (ARPIA), în vederea realizării plăcii comemorative din marmură pentru primul spital aeronautic din România și al doilea din Europa

- privind: aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Asociația Mausi în vederea organizării în comun a concursului de alergare din Pădurea Gârboavele, ediția a IV-a

- privind: aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 183/26 mai 2022 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Achiziție și lucrări montaj sisteme dedetectare, semnalizare, avertizare incendii și semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă – corp A și corp C – Spitalul de Pneumoftiziologie Galați”

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 97/30.03.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Renovare energetică a clădirii Consiliului Județean Galați situată în Strada Eroilor, nr.13A”, cu modificările şi completările ulterioare

- privind: completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 216/29.06.2022 privind aprobarea deciziei de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean “Extindere și modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galați”

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI (Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) privind realizarea obiectivului de investiţie: “Renovare energetică a clădirii Consiliului Județean Galați situată în strada Eroilor, nr.13A”

- privind: rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi activitãţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2022 şi estimările pe anii 2023-2025

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI (Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) privind realizarea obiectivului de investiţie: “Renovare energetică a Complexului Muzeal de Științele Naturii Răsvan AngheluțăGalați – Corp 1”

- privind: solicitarea adresată Consiliului Local al UAT Șendreni de trecere a unor bunuri imobile (terenuri) din domeniul public al UAT Șendreni și administrarea Consiliului Local al UAT Șendreni în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați

- privind: aprobarea și implementarea proiectului „CENTRE DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN JUDEȚUL GALAȚI”