Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

- privind: acordarea unui stimulent financiar personalului medical superior din cadrul Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cerţeşti (U.A.T. a comunei Cerţeşti)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Griviţa (U.A.T. a comunei Griviţa)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Folteşti (U.A.T. a comunei Folteşti)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Costache Negri (U.A.T. a comunei Costache Negri)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Şendreni (U.A.T. a comunei Şendreni)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Schela (U.A.T. a comunei Schela)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Rediu (U.A.T. a comunei Rediu)

- privind: modificarea statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

- privind: stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special (preşcolar, primar, gimnazial, învăţământ profesional) de pe raza administrativ teritorială a judeţului Galaţi pentru anul şcolar 2022-2023

- privind: majorarea nivelului alocațiilor de hrană în anul 2022 pentru consumurile colective din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Cuv. Parascheva” Galați și Spitalului de Pneumoftizilogie Galați, pentru pacienții internați diagnosticați COVID-19, față de nivelul prevăzut în H.G. nr. 470/2021 privind nivelul alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 32 din 30 ianuarie 2020 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice pentru Spitalul Orășenesc Târgu Bujor” și a cheltuielilor legate de acesta

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 112 din 31 mai 2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului «Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”»

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați 265 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul județean DJ 242A”

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 254 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Extindere și modernizare variantă ocolitoare a Municipiului Galați”

- privind: stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special liceal şi special postliceal de pe raza administrativ teritorială a judeţului Galaţi pentru anul şcolar 2022-2023

- privind: aprobarea modalităţii de acordare a unui stimulent financiar care să susţină decizia unei familii de a adopta

- privind: aprobarea protocolului de colaborare între Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., încheiat pentru proiectul „Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și obținerea Autorizației de Construire (A.C.) pentru obiectivul de investiții «Drum de legătură între DX Brăila – Galați și VO Galați»”

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 113 din 31 mai 2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului ”Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Orășenesc Târgu Bujor”

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 114 din 31 mai 2018 privind aprobarea proiectului ”Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galați” și a cheltuielilor legate de acesta

- privind: aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru perioada februarie 2022 – februarie 2025 pentru Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 95/20.04.2021 privind darea în administrarea Serviciului Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Galați a imobilului (teren – lot 1) aflat în domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați și a mijloacelor fixe amplasate în incinta Parcului Rizer, str. Traian nr. 226A

- privind: aprobarea protocolului de colaborare între Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., încheiat pentru proiectul „Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și obținerea Autorizației de Construire (A.C.) pentru obiectivul de investiții «Modernizare drum existent DN 25, între Galați și Tudor Vladimirescu»”

- privind: aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Vîrlezi–Tg. Bujor–Umbrărești–Viile–Fîrțănești–Foltești (DJ 242)”

- privind: aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Pechea - Măstăcani - DN 26 (DJ 255)”

- privind: aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Matca - Valea Mărului – Cudalbi - Slobozia Conachi - Smârdan (DJ 251)”

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici şi Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: Amenajare Spații de Creație Plastică și Expozițională în Aer Liber

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici şi Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: „Executarea unui puţ forat la adâncimea de 150m pentru suplimentarea surselor de alimentare cu apă a Unităţii Medico - Sociale Găneşti, localitatea Găneşti, comuna Cavadineşti, judeţul Galaţi”

- privind: aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie „Construire Pavilion Pediatrie și Modernizare Spital Orășenesc Tg.Bujor” Galați