Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

- privind: aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole în vederea calculului venitului brut din arendă pentru anul fiscal 2022, în judeţul Galaţi

- privind: aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul fiscal 2022

- privind: stabilirea preţului mediu / tonă de masă verde obţinută de pe pajişti pentru anul fiscal 2022

-privind: aprobarea parteneriatului între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, UAT Comuna Băneasa prin Consiliul Local al comunei Băneasa și Muzeul de Istorie ”Paul Păltănea” din Galați în vederea realizării proiectului «Proiectare pentru consolidarea, amenajarea și punerea în valoare a monumentului istoric ”Statuia lui Ioan Vodă cel Viteaz”» și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați, în vederea implementării proiectului

- privind: aprobarea valorii totale a proiectului «Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”»

- privind: aprobarea solicitării Consiliului Local al municipiului Galaţi de trecere a unui bun imobil (teren în suprafață de 36 m2), situat în municipiul Galați, Cartier Zona B, str. Traian nr. 226A, jud. Galați, Parcul Rizer (fosta Rizer-Traian), din domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați, în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al municipiului Galați

- privind: solicitarea adresată Consiliului Local al orașului Târgu Bujor de trecere a unui bun imobil (teren), situat în extravilanul orașului Târgu Bujor, din domeniul public al orașului Târgu Bujor şi din administrarea Consiliului Local al orașului Târgu Bujor în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Județean Galați

- privind: continuarea, în anul 2022, a prestării serviciilor de asistenţă, consultanţă şi reprezentare juridică, necesare pentru finalizarea dosarelor aflate în curs de soluționare, potrivit contractului în derulare, şi aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare pentru Judeţul Galaţi,în anul 2022

- privind: modificarea Hotărârii nr. 126 din 27 mai 2021 privind aprobarea proiectului „Creșterea siguranței pacienților în structurile spitalicești publice din județul Galați”, a cheltuielilor aferente și a protocolului de implementare pentru realizarea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 220/24.09.2020 privind aprobarea proiectului ”Acces la educație în mediul online în contextul crizei sanitare Covid 19 în unitățile de învățământ special din județul Galați”, a cheltuielilor aferente și a parteneriatului pentru realizarea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare

- privind: acordarea unui stimulent financiar personalului medical şi de specialitate din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase “Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Poiana (U.A.T. a comunei Poiana)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Munteni (U.A.T. a comunei Munteni)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Nămoloasa (U.A.T. a comunei Nămoloasa)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Piscu (U.A.T. a comunei Piscu)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Nicoreşti (U.A.T. a comunei Nicoreşti)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Lieşti (U.A.T. a comunei Lieşti)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Oancea (U.A.T. a comunei Oancea)

- privind: aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind: aprobarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Galaţi

- privind: aprobarea înfiinţării Casei de tip familial „Teodora” în cadrul Compartimentului case nr. 1 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Compartimentului de primire copii în regim de urgenţă „Irene şi Stuart” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind: aprobarea reorganizării Centrului de primire copii în regim de urgenţă „Irene şi Stuart” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Compartimentul de primire copii în regim de urgenţă „Irene şi Stuart

- privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru refugiaţi şi delincvenţă juvenilă din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind: aprobarea reorganizării Centrului de zi pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor,delincvenţă juvenilă, refugiaţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Complexul de servicii sociale pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor, delincvenţă juvenilă, refugiaţi

- privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei de tip familial „Teodora” din cadrul Compartimentului case nr. 1 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Iveşti (U.A.T. a comunei Iveşti)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Rădeşti (U.A.T. a comunei Rădeşti)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Priponeşti (U.A.T. a comunei Priponeşti)

- privind: validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi

- privind:aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) privind realizarea obiectivului de investiţie: “CONSTRUIRE ACOPERIȘ TIP ȘARPANTĂ LA ȘCOALĂ SPECIALĂ EMIL GÂRLEANU” DIN MUNICIPIUL GALAȚI , str. Gării, nr. 66.

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 127/27.05.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: Extindere pe verticală cu un nivel și heliport – Parcare supraetajată Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf.Apostol Andrei Galaţi

- privind: aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.11.2021

- privind: aprobarea componenţei nominale a comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor precum şi a secretariatelor acestor comisii, în vederea susţinerii concursului de proiecte de management pentru perioada februarie 2022 – februarie 2025 pentru Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii “Răsvan Angheluţă” Galaţi

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 263 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Iveşti - Griviţa (DJ 254)”, cu modificările şi completările ulterioare

- privind: aprobarea protocolului de colaborare între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. în vederea pregătirii unor proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere în județul Galați

- privind: modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din PT (Proiect Tehnic) privind realizarea obiectivului de investiţie: Sistematizare pe verticală și rețele exterioare de canalizare pentru ape pluviale la: Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgentă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi

- privind: aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie: “Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor – judeţul Galaţi”

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 223 din 26 octombrie 2020 privind stabilirea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi, cu modificările și completările ulterioare

- privind: modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

 

 

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

 

- privind: constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al doamnei Marioara–Artemis GĂTEJ

- privind: modificarea statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

- privind: modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase “Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cosmeşti (U.A.T. a comunei Cosmeşti)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Fundeni (U.A.T. a comunei Fundeni)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al oraşului Bereşti (U.A.T. a oraşului Bereşti )

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Gohor (U.A.T. a comunei Gohor)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Jorăşti (U.A.T. a comunei Jorăşti)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al mun. Tecuci(U.A.T. a municipiului Tecuci)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Smârdan (U.A.T. a comunei Smârdan)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cuca (U.A.T. a comunei Cuca)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Barcea (U.A.T. a comunei Barcea)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Buciumeni (U.A.T. a comunei Buciumeni)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Bălăbăneşti (U.A.T. a comunei Bălăbăneşti)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Independenţa (U.A.T. a comunei Independenţa)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Bereşti-Meria (U.A.T. a comunei Bereşti-Meria)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Frumuşiţa (U.A.T. a comunei Frumuşiţa)

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Bălăşeşti (U.A.T. a comunei Bălăşeşti)

- privind: aprobarea plății, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Fundaţiei Medicale Universitare „Dunărea de Jos” Galaţi, pentru anul 2021

- privind: completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 243/28.10.2021 privind premierea elevilor care au absolvit ciclul gimnazial la unități de învățământ din mediul rural, cu rezultate deosebite la admiterea în liceu în anul şcolar 2021-2022

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 263 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Iveşti - Griviţa (DJ 254)”

-privind: aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 241 din 26 noiembrie 2020 privind aprobarea proiectului «Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID – 19 prin crearea Secției modulare ATI, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasă Parascheva” Galați», a cheltuielilor aferente și a parteneriatului pentru realizarea acestuia

- privind: aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea implementării proiectului „Centrul de Informare Europe Direct Galaţi” pentru anul 2022

- privind: aprobarea caietului de obiective pentru Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi pentru perioada februarie 2022 – februarie 2025

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici şi Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: Grup Sanitar Casa Memorială “Costache Negri”- varianta modulară, cu racordare la utilități

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiţie: Sistematizare pe verticală și rețele exterioare de canalizare pentru ape pluviale la: Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgentă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 30/28.01.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultați din SF (Studiu de Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiție: Construcție Secție ATI pentru pacienți infectați cu Covid-19, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf.Cuvioasă Parascheva” Galați în cadrul proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin crearea secției modulare ATI, Spitalul de Boli Infecțioase Sf.Cuvioasă Parascheva Galați”

- privind: solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Valea Mărului de trecere a unor bunuri imobile (terenuri), situate în comuna Valea Mărului, din domeniul public al comunei Valea Mărului şi din administrarea Consiliului Local al comunei Valea Mărului în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Județean Galați

- privind: solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Corod de trecere a unui bun imobil (teren), situat în comuna Corod, din domeniul public al comunei Corod şi din administrarea Consiliului Local al comunei Corod în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Județean Galați

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 102 din 17 mai 2018 privind aprobarea parteneriatului între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați și Consiliul Raional Hîncești, Republica Moldova și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați, în vederea implementării proiectului ”Health in Good Hands - Bigger Hospitals, Better Care, Best Doctors for people in the border area Romania – Republic of Moldova”, cu modificările şi completările ulterioare

- privind: rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi activitãţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024

 

 

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

 

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 100 din 17 mai 2018 privind aprobarea parteneriatului între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, Consiliul Raional Hîncești, Republica Moldova, Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi și Primăria Comunei Mereşeni din Raionul Hînceşti, Republica Moldova și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați, în vederea implementării proiectului ”THE PAST HAS A NEW FUTURE – Cross-border cooperation for the valorization of the cultural heritage in Galaţi, Romania and Hinceşti, Republic of Moldova”

- privind: solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Galați de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în domeniul public al judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați

- privind: aprobarea constituirii, cu titlu gratuit, a dreptului de uz și a dreptului de servitute de trecere aeriană și supraterană asupra terenului în suprafață de 36,68 mp aflat în domeniul public al județului Galați și administrarea Spitalului de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva”, ce face parte din terenul identificat cu nr. cadastral 110508 și nr. CF 110508, imobil situat in municipiul Galați, str. Traian nr. 393, în favoarea Societății Distribuție Energie Electrică România S.A. – Sucursala Galați

- privind: modificarea statului de funcţii al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi

- privind: modificarea statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 49 din 28 martie 2017 privind darea în administrare a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi către Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galaţi şi aprobarea contractului de dare în administrare

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 129 din 21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni – Nicoreşti – Cosmeşti – Movileni – Barcea”, cu modificările și completările ulterioare

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 138 din 27 iulie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Corod – Drăgușeni (DJ251A)”, cu modificările și completările ulterioare

- privind: aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor de pe teritoriul județului Galați

- privind: aprobarea plății, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizației către Asociația pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut – Dunăre” Galați, pentru anul 2021

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 263 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Iveşti - Griviţa (DJ 254)”

- privind: aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.09.2021

- privind: aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile instituţiilor de învăţământ special finanţate de Consiliul Judeţean Galaţi pentru anul şcolar 2021-2022 (octombrie 2021 – iunie 2022)

- privind: atribuirea în folosinţă gratuită, pe termen limitat, a unui bun mobil aparţinând domeniului privat al Judeţului Galaţi și aflat în administrarea Consiliului Județean Galați, către Asociația „SMURD” Galaţi

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 30/28.01.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultați din SF (Studiu de Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiție: Construcție Secție ATI pentru pacienți infectați cu Covid-19, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf.Cuvioasă Parascheva” Galați în cadrul proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin crearea secției modulare ATI, Spitalul de Boli Infecțioase Sf.Cuvioasă Parascheva Galați”

- privind: premierea elevilor care au absolvit ciclul gimnazial la unități de învățământ din mediul rural, cu rezultate deosebite la admiterea în liceu în anul şcolar 2021-2022

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 127 din 21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Vârlezi – Tg. Bujor – Umbrărești - Viile – Fârțănești – Foltești (DJ 242)”, cu modificările și completările ulterioare Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: Consolidare, restaurare, reabilitare și punerea în valoare a Casei Memoriale ”Costache Negri”

- privind: aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați şi Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, în vederea susţinerii proiectului de cercetare „Centrul integrat multidisciplinar pentru cercetare de interfață dermatologică CIMCID”/„Multidisciplinary Integrated Center of Dermatological Interface Research MICDIR”

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţii „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Băneasa – Rogojeni (DJ 242D)”

- privind: aprobarea cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții "Anghel Saligny"și devizul general pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Băneasa – Rogojeni (DJ 242D)”

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţii ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul județean DJ 240”

- privind: încheierea unui protocol de cooperare între U.A.T. Județul Galați prin Consiliul Judeţean Galaţi și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Ioan” Galați

- privind: alocarea sumei de 100 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Galați, în vederea reparațiilor unui număr de 10 construcții ușoare din elemente modulate, aflate în gestiunea Instituției Prefectului Galați și transportul acestora de la locația de depozitare către unitățile spitalicești

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţii ”Modernizare tronsoane de drumuri județene pe DJ 253, DJ 242 H, DJ 255 A, DJ 240 A, DJ 252 G și DJ 251 A”

- privind: aprobarea cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții "Anghel Saligny"și devizul general pentru obiectivul de investiții „Modernizare tronsoane de drumuri județene pe DJ 253, DJ 242 H, DJ 255 A, DJ 240 A, DJ 252 G și DJ 251 A”

- privind: aprobarea cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții "Anghel Saligny"și devizul general pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul județean DJ 240”

- privind: alocarea sumei de 8.030 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Galați către unităţi administrativ teritoriale, în vederea suplimentării bugetelor locale

- privind: repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 6.494 mii lei din cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2021 şi estimările cotei de 20% aplicată la procentul de 73% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, a cotei de 20% aplicată la procentul de 73% din sumele din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale şi a cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat pentru anii 2022-2024

- privind: rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi activitãţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024

 

 

 

 

 

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

 

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 223 din 26 octombrie 2020 privind stabilirea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi

- privind: desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Galaţi în comisia de concurs / examen şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor, precum şi avizarea componenţei integrale a acestor comisii, în vederea organizării şi desfăşurării concursului / examenului de ocupare a funcţiei de Director Financiar Contabil (membru al Comitetului director) din cadrul Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

- privind: modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 221 din 24 septembrie 2020 privind aprobarea proiectului ”Consolidarea capacității de reacție la criza sanitară COVID 19, în unitățile de învățământ special din județul Galați”, a cheltuielilor aferente și a parteneriatului pentru realizarea acestuia

 - privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 2/17 ianuarie 2020 privind aprobarea proiectului „Spațiu expozițional permanent Zona pescărească Prut - Dunăre” și a cheltuielilor legate de acesta

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr.235/22.10.2019 privind aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie: Consolidare, restaurare și amenajare Muzeul “Casa Cuza Vodă” din Galaţi

- privind: aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Asociația Mausi în vederea organizării în comun a unor concursuri și evenimente sportive în Pădurea Gârboavele

- privind: aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: ”Lucrări albie pod KM 46+500 DJ 251, comuna Pechea, județul Galați”

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici şi Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: Amenajare Sală Spectacole Centrul Cultural Dunărea de Jos Galați

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 220/24 septembrie 2020 privind aprobarea proiectului ”Acces la educație în mediul online în contextul crizei sanitare Covid 19 în unitățile de învățământ special din județul Galați”, a cheltuielilor aferente și a parteneriatului pentru realizarea acestuia

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 259 din 28 noiembrie 2019 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investiţii „PODEŢE PENTRU ACCES LA PROPRIETĂŢI”.

- privind: repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 5.239 mii lei reprezentând sume defalcate din TVA în vederea finanţării cheltuielilor privind drumurile județene pe anul 2021

- privind: aprobarea cooperării dintre Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Galați și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați în vederea realizării proiectului „Muzeele prin ochii copiilor”

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 102 din 26 mai 2017 privind: aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului CONSOLIDARE, RESTAURARE ȘI AMENAJARE MUZEUL ”CASA CUZA VODĂ” DIN GALAȚI, cu modificările și completările ulterioare

- privind: aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie „Spațiu expozițional permanent zona pescărească Prut- Dunăre”

 - privind: rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi activitãţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024

 - privind: modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi