Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

 

- privind aprobarea Regulamentului privind participarea Consiliului Județean Galați cu capital și/sau bunuri la funcționarea/dezvoltarea organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes județean, a Ghidului de finanţare şi a formularelor necesare în vederea acordării de sprijin din bugetul Judeţului Galaţi - Consiliul Judeţean Galaţi în anul 2020

 

- privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos” (ACTEDJ), pentru anul 2020

 

 - privind plata din bugetul local al județului Galaţi a contribuţiei de membru în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sud – Est” pentru Situaţii de Urgenţă pentru anul 2020

 

 - privind aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 31.03.2020

 

 - privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Galaţi

 

 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investiţii ”LUCRĂRI ALBIE POD KM 46+500 DJ 251, COMUNA PECHEA, JUD. GALAȚI”

 

 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 167/29.08.2019 privind aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie: Creşterea Eficienţei Energetice pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei”

 

 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 260/28.11.2019 privind aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie: „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT REGIONAL PE DJ 242 A ”

 

 - privind acordarea unei finanțări nerambursabile din bugetul Județului Galați pentru Fundația de Sprijin a Vârstnicilor în vederea implementării proiectului „Servicii sociomedicale integrate pentru vârstnicii în risc de excluziune socială din județul Galați – SOS Vârstnicii”

 

 - privind acordarea unei finanțări nerambursabile din bugetul Județului Galați pentru Fundația Familia Galați în vederea implementării proiectului „STOP violenței domestice în mediul rural!”

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

 

- privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Galați

 

- privind alocarea sumei de 500 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Galați către Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Galați, în vederea asigurării spațiilor hoteliere destinate repausului între ture sau gărzi, personalului din cadrul spitalului, pentru prevenirea și combaterea noului coronavirus (SARS-co-V-2)

 

- privind rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi activitãţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021-2023

 

- privind  aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați şi Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, în vederea realizării de către Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați de viziere şi măşti de protecţie utilizabile în prevenirea efectelor cauzate de răspândirea coronavirusului COVID-19 (SARS-CoV-2)

 

- privind alocarea sumei de 1.500 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Galați către U.A.T. Tecuci, în vederea achiziției de bunuri și servicii – reactivi, materiale sanitare și dezinfectanți pentru prevenirea și combaterea noului coronavirus (SARS-co-V-2)