Rapoarte SNA 2022

Raport privind stadiul implementării măsurilor prevăzute în Strategia Naţională Anticorupţie 2021-2025 la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi şi al instituţiilor aflate în subordonare, coordonare sau sub autoritate, în anul 2022.....(link)

Inventarul măsurilor preventive, precum şi indicatorii de evaluare pentru anul 2022 la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi şi al instituţiilor aflate în subordonare, coordonare sau sub autoritat.....(link)

Raport privind stadiul implementării măsurilor prevăzute în Planul de integritate al Consiliului Judeţean Galaţi pentru aplicarea Strategiei naţionale anticorupţie 2021-2025, în anul 2022.....(link)

Inventarul măsurilor preventive, precum şi indicatorii de evaluare pentru anul 2022 la nivelul Consiliului Judeţean.....(link)