Accesul publicului la informaţiile de interes public difuzate din oficiu se realizează prin prezentul site şi prin consultarea documentelor afişate la Punctul de informare – documentar organizat în clădirea din strada Eroilor nr. 7B, Etaj I, Camera 3.

Persoanele fizice sau juridice care doresc să solicite informaţii de interes public la cerere, se vor adresa la Compartimentul relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi.

Coordonatele compartimentului sunt:
– adresa: Galaţi, str. Eroilor nr. 7B, etaj I, camera 3, cod poştal 800119;
– TEL VERDE: 0800 826674
– telefon: 0236-302.513; fax: 0236-460556
– email: informatii@cjgalati.ro

Formular pentru solicitare informaţii de interes public în baza Legii nr. 544/2001 
Modalitatea de contestarea a deciziei
Formular pentru reclamaţie administrativă 1 (refuz la solicitare)
Formular pentru reclamaţie administrativă 2 (nerăspuns în termen legal)
Lista cu documente de interes public şi lista cu documente produse/gestionate 
Rapoarte anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001 

Acte normative

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413

Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/34416

Hotărârea Guvernului nr. 478/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/179920

Hotărârea Guvernului nr. 830/2022 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002; https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/256836

Legea nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/81689

Distribuie: