Hotărârea nr.424

Privind aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole în vederea calculului venitului brut din arendă pentru anul 2014, în judeţul Galaţi  

Hotărârea nr.425

Privind eliberarea licenţelor de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. POINT DISTRIBUTION GRUP SRL Galaţi, pe traseele Galaţi – Vânători (DN 26, km 8 – SC ASIL SRL şi SC HILLPACK SRL) şi Şiviţa – Vânători (DN 26, km 8 – SC ASIL SRL şi SC HILLPACK SRL)  

Hotărârea nr.426

Privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru traseele cuprinse în Programul judeţean de transport rutier public de persoane prin servicii regulate, cu valabilitate 01.01.2014 – 30.06.2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr.369/2013   

Hotărârea nr.427

Privind aprobarea numărului şi a structurii personalului nedidactic pentru Şcoala Gimnazială „Constantin Pufan” Galaţi   

Hotărârea nr.428

Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi, Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi, Camerei Agricole a Judeţului Galaţi şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi    

Hotărârea nr.429

Privind acceptarea transferului managementului asistenţei medicale pentru Spitalul Orăşenesc Tîrgu Bujor, de la Consiliul Local al oraşului Tîrgu Bujor la Consiliul Judeţului Galaţi, precum si a trecerii din domeniul public al oraşului Tîrgu Bujor în domeniul public al judeţului Galaţi a imobilului în care funcţionează Spitalul Orăşenesc Tîrgu Bujor    

Hotărârea nr.430

Privind înfiinţarea pe lângă Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, a Echipei Intersectoriale  Locale (EIL) privind prevenirea şi combaterea abuzului asupra  copilului, exploatării copiilor  prin muncă şi a violenţei în familie, precum şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia    

Hotărârea nr.431

Privind constatarea încetării suspendării raportului de serviciu al d-lui Bocăneanu Emanoil Cătălin, Director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţa a Persoanelor Galaţi     

Hotărârea nr.423

Privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumei de 101 mii lei din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 

Hotărârea nr.415

Privind modificarea Hotărârii nr.406/29.10.2013 a Consiliului Judeţului Galaţi privind aprobarea cofinanţării în anul 2014 a proiectului de investiţii „Reabilitarea şi extinderea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Galaţi”

Hotărârea nr.416

Privind declararea utilităţii publice de interes local a lucrării „Reamenajarea sistemului defensiv roman Valul lui Traian, comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi”

Hotărârea nr.417

Privind aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al municipiului Galaţi pentru trecerea suprafeţei de teren de 53.668 m2 din domeniul public al municipiului Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi

Hotărârea nr.418

Privind aprobarea ocupării unor funcţii de şefi de secţii clinice la nivelul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi

Hotărârea nr.419

Privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere temporar vacante de Director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi, de către d-na Schipor Ileana, Şef serviciu în cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi

Link-uri Utile

Biblioteca „V.A.Urechia” Galati

TUR VIRTUAL

cjgalati.ro © 2023