Institutii subordonate Consiliului Judetean Galati

 

Denumire

Conducere

Coordonate de contact

Pagina web

INSTITUŢII DE CULTURÃ

BIBLIOTECA JUDEŢEANÃ V.A. URECHIA GALAŢI

Manager interimar: 

Corina-Emanuela TUDORACHE

 

 

Galaţi, str. Mihai Bravu nr. 16, cod 800222
tel: 0236 – 411.037; fax: 0236 – 311.060
e-mail: vaurechia@gmail.com

www.bvau.ro

CENTRUL CULTURAL DUNÃREA DE JOS GALAŢI

 

Manager interimar

Vali Viorel SANDU

 

Galaţi, str. Domneascã nr. 61, cod 800008
tel/fax: 0236 – 418.400; 0236-415.590; 
e-mail: office@ccdj.ro

www.ccdj.ro

 

COMPLEXUL MUZEAL DE ŞTIINŢELE NATURII „RĂSVAN ANGHELUŢĂ”

GALAŢI

 

Manager:

Paul LUPOAIE

(cu contract de management)

 

Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr. 6A, cod 800340
tel: 0236 – 411.898; fax: 0236 – 414.475
e-mail: contact@cmsngl.ro

www.cmsngl.ro

 

MUZEUL DE ARTÃ VIZUALÃ GALAŢI

Manager interimar:

Dan Basarab NANU

 

Sediu administrativ: str. Eroilor nr. 6, 
tel / fax: 0236 – 312.502;

e-mail: office@mavgl.ro

Sediu expozitional: str. Tecuci nr.7

www.mavgl.ro

 

MUZEUL DE ISTORIE „PAUL PÃLTÃNEA” GALAŢI

Manager interimar:

Cristian-Dragoş CÃLDÃRARU

Str. A.I. Cuza nr. 80, Galaţi, cod 800010
Telefon: 0236-460.797; 0336-412.408;0730-108.043 fax: 0336 – 819.852
e-mail: muzeuistoriegalati@yahoo.com

 

www.migl.ro

 

INSTITUŢII PUBLICE

DIRECŢIA GENERALÃ DE ASISTENŢÃ SOCIALÃ ŞI PROTECŢIA COPILULUI

 

 

Director general:
Emilia Manon CRISTOLOVEANU

 

Galaţi, str. Brãilei nr. 138 B, cod 800.366
tel. centralã: 0236-311.086; 0236 – 311.087; 0236 – 478.087; 0236-478.312
fax: 0236-479.476
Telefonul Copilului 0236-983
e-mail: dgaspc_galati@yahoo.com

www.dgaspcgalati.ro

 

DIRECŢIA JUDEŢEANÃ DE EVIDENŢÃ A PERSOANELOR GALAŢI

 

 

Director executiv

Licã CRISTEA (temporar)

 

Galaţi, str. A.I. Cuza, bloc Cristal, scara 4, etaj 2, cod 800216
tel. 0336-401.866; fax 0336-802.118; fax (stare civilã): 0336.401.867
e-mail: spcjep_galati@yahoo.com

www.evidentagalati.ro

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL JUDEŢULUI GALAŢI

Director general

PÂSLARU FLORIN IOAN ALEXANDRU       

 

 

Galaţi, str. Traian nr. 454 A, cod poştal 800.179
tel/fax : 0236 – 317.827
e-mail:

secretariat@spjadppgalati.ro

 

 

www.spjadppgalati.ro

UNITÃŢI MEDICO-SOCIALE

UNITATEA MEDICO-SOCIALÃ GÃNEŞTI

 

Director:

Stela MODIGA

 

judeţul Galaţi, comuna Cavadineşti, sat Gãneşti, str. Principalã nr. 97, cod 807065
– tel. 0236-347.679
0236-347.511(camera gardã)
– email: umsganesti@gmail.com
– fax 0236-347.679

www.umsganesti.ro

 

 

ORGANE ADMINISTRATIVE ÎN SUBORDINE (FÃRÃ PERSONALITATE JURIDICÃ)

AUTORITATEA TERITORIALÃ DE ORDINE PUBLICÃ GALAŢI

 

Presedinte:

Răzvan-Ionuț ADUMITROAIEI

 

 

Galaţi, Str. Eroilor nr. 7, cod poştal 800119
Tel: 0236-302508;
e-mail: atopgl@yahoo.com

 

COMISIA PENTRU PROTECŢIA COPILULUI GALAŢI

 

COCA IONEL, secretar general al judeţului

 

Secretariat comisie:
DGASPC Galaţi, str. Brãilei nr.138 B, Etajul 1 (Birou asistenţã CPC)
tel.0236/311086; 0236/311087; 0236/478312; 0236/478087
e-mail: asistenta_cpc@dgaspcgalati.ro

 

COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP PENTRU ADULŢI DIN SUBORDINEA CJ GALAŢI

dr. Cãtãlin PLEŞEA CONDRATOVICI, medic medicinã de familie, doctor în medicinã, absolvent cursuri management în domeniul socio-medical – preşedinte comisie

 

Secretariat comisie:
DGASPC Galaţi, str. Brãilei nr.138 B, Parter
(Secretariat CEMPAH)
tel.0236/311086; 0236/311087; 0236/478312;

e-mail: cempah@dgaspcgalati.ro

Mobil : 0723 393 634

 

 

SOCIETÃŢI COMERCIALE

S.C. CONS MANAGEMENT PARC DE SOFT S.R.L. GALAŢI

Activitate suspendata pentru perioada 24.03.2023-24.03.2026, conform incheierii nr 4133/05.04.2023 pronuntata de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalului Galati

 

Administrator

Igor-Alexandru BEJAN

 

Galaţi, B-dul Galati nr.3, Universitatea internationala „Danubius”, Biroul B04, cod postal 800654

tel: 0753 461 130
e-mail:
cm.parcdesoft@gmail.com

 

 

Distribuie:
Anterior Declaratii avere, interese 2019

Link-uri Utile

Biblioteca „V.A.Urechia” Galati

TUR VIRTUAL

cjgalati.ro © 2023