Hotãrârea nr. 48

      privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 1 din 15 ianuarie 2024 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Eficientizare energetică a clădirii serviciului de ambulanță Tecuci, județul Galați” Citeste

Hotãrârea nr. 47

      privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 2 din 15 ianuarie 2024 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Reabilitare termică și modernizare energetică a instalațiilor aferente Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați” Citeste

Hotãrârea nr. 46

      privind: aprobarea bugetului local al Judeţului Galaţi, bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi bugetului împrumutului extern pe anul 2024 şi estimările pe anii 2025-2027 Citeste

Hotãrârea nr. 45

      privind: aprobarea dezlipirii în două loturi distincte a imobilului – teren înscris în cartea funciară nr. 108836, situat în municipiul Tecuci, strada 1 Decembrie 1918, nr.75, județul Galați, nr. cadastral 108836, aflat în domeniul public al Judeţului Galaţi şi în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați Citeste

Hotãrârea nr. 44

      privind: acordarea unui stimulent financiar fizicienilor medicali din cadrul Laboratorului Radioterapie al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi Citeste

Hotãrârea nr. 43

      privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Galați în Comisia de soluționare a contestațiilor, cu privire la orientarea școlară și profesională din cadrul Serviciului de Orientare Școlară și Profesională al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Galați Citeste

HOTǍRÂREA Nr. 42

privind: aprobarea ”Studiului de oportunitate și fundamentare pentru delegarea gestiunii activităților de sortare a deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic şi sticlă colectate separat din deşeurile municipale în staţia de sortare Valea Mărului, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitul de deşeuri sau la instalaţia de tratare mecano-biologică respectiv eliminarea, prin depozitare, a deşeurilor […]

HOTǍRÂREA Nr. 41

privind: stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special de pe raza administrativ teritorială a judeţului Galaţi pentru anul şcolar 2024-2025…click aici

HOTǍRÂREA Nr. 40

privind: aprobarea valorii unitare lei/km aferentă sumei forfetare pentru elevii care nu beneficiază de existența serviciilor de transport public în satul, comuna, orașul sau municipiul de reședință…click aici

HOTǍRÂREA Nr. 39

privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici finali ai obiectivului de investiție „Stație de Transfer și Stație de Compostare Tecuci, Componentă a Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Galați”…click aici

HOTǍRÂREA Nr. 38

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici finali prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiţii: „Drumuri de acces TMB Galați și Depozit Valea Mărului pentru proiectul “Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”…click aici

HOTǍRÂREA Nr. 37

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din documentația DALI pentru obiectivul de investiții “CONSOLIDARE ȘI REFACERE SISTEM RUTIER ÎN URMA SURPĂRII/RUPERII TERASAMENTULUI DJ 251 C KM 18+805 STÂNGA ȘI DJ251 G KM 5+850 DREAPTA”…click aici

HOTǍRÂREA Nr. 36

privind: aprobarea Strategiei de valorificare a patrimoniului istoric și cultural, JudețulGalați, 2023-2027, strategie elaborată în cadrul proiectului „TRECUTUL ARE UN NOUVIITOR – Cooperare transfrontalieră pentru valorificarea patrimoniului cultural dinGalaţi, România şi Hînceşti, Republica Moldova”, 1HARD/2.1/25…click aici

HOTǍRÂREA Nr. 35

privind: aprobarea depunerii proiectului ”Cooperare și bune practici transfrontaliere” de către UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați în parteneriat cu Consiliul Raional Hîncești din Republica Moldova și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați în vederea implementării proiectului…click aici

HOTǍRÂREA Nr. 34

privind: aprobarea depunerii proiectului ”PREVENȚIE ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR” de către UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați în parteneriat cu Consiliul Raional Hîncești din Republica Moldova și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați în vederea implementării proiectului…click aici

HOTǍRÂREA Nr. 33

privind: aprobarea depunerii proiectului ”S.O.S. NATURA” de către UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați în parteneriat cu Primăria Municipiului Comrat din Republica Moldova și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați în vederea implementării proiectului…click aici

Link-uri Utile

Biblioteca „V.A.Urechia” Galati

TUR VIRTUAL

cjgalati.ro © 2023