Legislaţie privind organizarea şi funcţionarea instituţiei  

 

Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73527  

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41571  

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare

 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413  

Hotărârea Guvernului României nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificările şi completările ulterioare

 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/64373  

 

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare

 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29453  

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/145945  

Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare

 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/81267  

Ordonanţa Guvernului României nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/15060  

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/99731  

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind CODUL ADMINISTRATIV, cu modificările şi completările ulterioare

 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/215925  

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificãrile si completãrile ulterioare

 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178667  

Hotărârea Guvernului României nr. 385/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/179009  

Distribuie:

Link-uri Utile

Biblioteca „V.A.Urechia” Galati

TUR VIRTUAL

cjgalati.ro © 2023