Proiect – Consultare – (publicat la data de 09.07.2024)

privind: aprobarea Ghidului de finanţare şi a formularelor necesare în vederea acordării de finanţări nerambursabile din bugetul Judeţului Galaţi pentru activităţi nonprofit de interes judeţean (pentru proiecte în domeniul cultural, domeniul social şi domeniul sportiv), conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare

Proiect – Consultare – (publicat la data de 09.07.2024)

privind: aprobarea Programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2024 din bugetul Judeţului Galaţi, pentru activităţi nonprofit de interes judeţean (pentru proiecte în domeniul cultural, domeniul social şi domeniul sportiv), conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare

Proiect – Consultare – (publicat la data de 06.12.2023)

  În conformitate cu dispoziţiile art. 4 lit. b) şi art. 7 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, astăzi 6 decembrie 2023, Consiliul Judeţean Galaţi anunţă deschiderea procedurii de […]

Proiect – Consultare 1 – (publicat la data de 22.11.2023)

  În conformitate cu dispoziţiile art. 4 lit. b) şi art. 7 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, astăzi 22 noiembrie 2023, Consiliul Judeţean Galaţi anunţă deschiderea procedurii de […]

Proiect – Consultare 2 – (publicat la data de 22.11.2023)

  În conformitate cu dispoziţiile art. 4 lit. b) şi art. 7 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, astăzi 22 noiembrie 2023, Consiliul Judeţean Galaţi anunţă deschiderea procedurii de […]

Proiect – Consultare 3 – (publicat la data de 22.11.2023)

  În conformitate cu dispoziţiile art. 4 lit. b) şi art. 7 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, astăzi  22 noiembrie 2023, Consiliul Judeţean Galaţi anunţă deschiderea procedurii de […]

Transparenta decizionala

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind toate proiectele de hotãrâre elaborate de Consiliul Judeţean Galaţi pot fi transmise la urmãtoarele coordonate de contact: CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI Compartimentul relaţii publice, organizare şi funţionare ATOP Galaţi, 800119, str. Eroilor nr. 7 B, Etaj I, Camera 3 Telefon: 0236-302513 Telefon/fax: 0236-460556 Email: informatii@cjgalati.ro Persoane desemnate – responsabile pentru […]

Link-uri Utile

Biblioteca „V.A.Urechia” Galati

TUR VIRTUAL

cjgalati.ro © 2023