PATJ Galati si alte studii de fundamentare

Planul de amenajare a teritoriului judetului Galati

Sectiunea 3

Sectiunea 4

Modificare PATJ

Forma finalã PATJ – Sectiunile 3 si 4 Observatie: În forma finala a PATJ Galati, paragrafele scrise cu fonturi de culoare diferita de negru, reprezintã modificãrile fãcute la Sectiunile 3 si 4, afisate mai sus

PLANSE:

1.1.2 Mediul, patrimoniul natural, calitatea factorilor de mediu

1.2.2 Patrimoniul construit, dezvoltare

2.2 Reteaua de localitãti si populatia

3.1.2 Infrastructuri tehnice, retele de transport

3.2.2 Infrastructuri tehnice (reteaua de apa, energie, telecomunicatii,etc.)

4.2 Structura activitãtilor si zonificarea teritoriului

5.2 Contextul suprateritorial

 

STUDII DE FUNDAMENTARE

IDENTIFICAREA DE RELATII TERITORIALE 

STRUCTURA PEISAJULUI DIN JUDETUL GALATI

STUDIU PRIVIND POTENTIALUL TURISTIC AL JUDETULUI GALATI

PARTENERIAT TERITORIAL

INTERACŢIUNEA MEDIULUI CU ACTIVITĂŢILE EC.-SOCIALE

ZONE URBANE FUNCŢIONALE

ZONE SENSIBILE ŞI ARII NATURALE PROTEJATE

VALORIFICARE ELEMENTE POTENŢIAL TURISTIC

PROBLEMATICA URBANISTICÃ

DEZVOLTAREA TERITORIALÃ SI STATISTICA POPULATIEI

ACCESIBILITATEA JUDEŢULUI GALAŢI

MOBILITATEA ŞI ACCESUL LA SERVICII COMUNITARE

 

 

 

Distribuie:
Anterior Comunicat AJTP (19/2012)

Link-uri Utile

Biblioteca „V.A.Urechia” Galati

TUR VIRTUAL

cjgalati.ro © 2023