Integritate institutionala

Strategia naţională anticorupţie 2021-2025 (SNA 2021-2025) precum şi documentele aferente acesteia, respectiv seturile de indicatori de performanţă, riscurile asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie, inventarul măsurilor preventive, indicatorii de evaluare şi standardul general de publicare a informaţiilor de interes public, au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021.

Viziunea strategiei este de a consolida sistemul naţional de prevenire şi combatere a corupţiei prin consolidarea mecanismelor de identificare şi gestionare a riscurilor, ameninţărilor şi vulnerabilităţilor circumscrise acestui fenomen, în vederea garantării profesionalismului şi eficienţei în sectorul public, a siguranţei cetăţenilor şi de a susţine un mediu social şi economic dezvoltat.

Strategia cuprinde măsuri de combatere a corupţiei şi include măsuri care vizează latura de prevenire şi educare atât a oficialilor, cât şi a cetăţenilor, cu privire la teme precum: integritatea organizaţională şi diminuarea riscurilor de corupţie, cadrul incriminator naţional al faptelor de corupţie, drepturile omului, accesul la informaţii publice, transparenţa decizională, impactul corupţiei „mici” asupra serviciilor publice etc.

Promovarea integrităţii organizaţionale în sectorul public, dar şi cel privat, este de natură a reduce cazurile de corupţie, frauda şi incidentele de integritate în sectoarele expuse la corupţie. Un mediu de integritate robust va sprijini România în atingerea obiectivelor asumate la nivel internaţional în domeniul anticorupţiei şi a statului de drept.

Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Galaţi, în calitate de autoritate cu rol de a asigura respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei României, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului judeţean şi de a dispune măsurile necesare pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ la nivelul unităţii administrativ-teritoriale Judeţul Galaţi şi-a asumat valorile fundamentale şi principiile promovate de către Strategia Naţională Anticorupţie pe perioada 2021-2025, la cel mai înalt nivel, prin Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi. 

Anterior Hotãrârea nr. 73

Link-uri Utile

Biblioteca „V.A.Urechia” Galati

TUR VIRTUAL

cjgalati.ro © 2023