Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 99/20.04.2021 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a judeţului Galaţi pentru perioada 2021-2028 elaborată în cadrul proiectului „Capacitate administrativă ridicată prin investiţii integrate şi complementare – CARIC”, SMIS 126291,cu modificarile si completarile ulterioare.
Hotãrârea poate fi vizionatã pe site-ul institutiei la adresa:
www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2021/hot99-200421-a.pdf
www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2021/hot238-060723.pdf
www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2023/hot273a-270723.pdf

Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 36/29.01.2024 aprobarea Strategiei de valorificare a patrimoniului istoric și cultural, Județul
Galați, 2023-2027, strategie elaborată în cadrul proiectului „TRECUTUL ARE UN NOU VIITOR – Cooperare transfrontalieră pentru valorificarea patrimoniului cultural din Galaţi, România şi Hînceşti, Republica Moldova”, 1HARD/2.1/25
Hotărârea poate fi vizionată pe site-ul instituţiei la adresa: http://cjgalati.ro/wp-content/uploads/2024/01/hot36a-290124.pdf

Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 139/25.04.2024 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor de pe teritoriul judeţului Galaţi.
Hotărârea poate fi vizionată pe site-ul instituţiei la adresa: https://cjgalati.ro/hot139a-250424

Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 107/29.03.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 418 din 8 decembrie 2022 privind aprobarea Listei prioritare a obiectivelor de investiţii ce asigură serviciile de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi şi a Master Planului aferent infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Galaţi
Hotărârea poate fi vizionată pe site-ul instituţiei la adresa:
https://cjgalati.ro/images/stories/hotarari2022/hot418-081222.pdf
https://cjgalati.ro/images/stories/hotarari2023/hot107-290323.pdf

Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 157/30.06.2021 privind aprobarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor, care poate fi vizionată pe site-ul instituţiei, la adresa:www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2021/hot157-300621a.pdf

Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 1/29.01.2019 privind aprobarea Master Planului pentru Sistemul de management integrat al deşeurilor în judeţul Galaţi
Hotărârea poate fi vizionată pe site-ul instituţiei, la adresa: www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2019/hot1-290119.pdf

Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 250/29.08.2022 privind aprobarea:
Studiului de oportunitate privind stabilirea modalității de atribuire a serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Galați;
– Modalității de atribuire în gestiune delegată a Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Galați;
– Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate,în județul Galați;
– Caietului de sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în județul Galați;
Documentației de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Galați

Modificată şi completată prin:
– Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 103/29.03.2023;
– Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 201/30.05.2023;
– Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 166/29.05.2024;
Hotărârile pot fi vizionate pe site-ul instituţiei la adresa:
https://cjgalati.ro/images/stories/hotarari2023/hot103a-290323.pdf
https://cjgalati.ro/images/stories/hotarari2023/hot201-1-300523.pdf

https://cjgalati.ro/wp-content/uploads/2024/05/hot166-290524a.pdf

Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 108/29.05.2024 privind aprobarea atribuirii Licențelor de traseu pentru operatorii de transport rutier ale căror oferte au fost stabilite câștigătoare în cadrul procedurii de atribuire CN1056378/18.06.2023 și stabilirea tarifelor de călătorie practicate de aceștia pe traseele pe care vor presta Serviciul public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în județul Galați, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 166/29.05.2024
Hotărârea poate fi vizionată pe site-ul instituţiei, la adresa:
https://cjgalati.ro/wp-content/uploads/2020/07/hot108a-280324.pdf
https://cjgalati.ro/wp-content/uploads/2024/05/hot166-290524a.pdf

Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 165/29.05.2024 privind aprobarea atribuirii Licențelor de traseu pentru operatorii de transport rutier ale căror oferte au fost stabilite câștigătoare în cadrul procedurii de atribuire CN1056378/18.06.2023 și stabilirea tarifelor de călătorie practicate de aceștia pe traseele pe care vor presta Serviciul public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în județul Galați (Grupa 4)
https://cjgalati.ro/wp-content/uploads/2024/05/hot165-290524a.pdf

Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 227/22.10.2019 privind aprobarea Planului de menţinere a calităţii aerului în judeţul Galaţi 2019-2023
Hotărârea poate fi vizionată pe site-ul instituţiei la adresa:
https://cjgalati.ro/images/stories/hotarari2019/hot227-221019.pdf

 

Distribuie:

Link-uri Utile

Biblioteca „V.A.Urechia” Galati

TUR VIRTUAL

cjgalati.ro © 2023