Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 99/20.04.2021 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a judeţului Galaţi pentru perioada 2021-2028 elaborată în cadrul proiectului „Capacitate administrativă ridicată prin investiţii integrate şi complementare – CARIC”, SMIS 126291,cu modificarile si completarile ulterioare.
Hotãrârea poate fi vizionatã pe site-ul institutiei la adresa:
www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2021/hot99-200421-a.pdf
www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2021/hot238-060723.pdf
www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2023/hot273a-270723.pdf

Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 36/29.01.2024 aprobarea Strategiei de valorificare a patrimoniului istoric și cultural, Județul
Galați, 2023-2027, strategie elaborată în cadrul proiectului „TRECUTUL ARE UN NOU VIITOR – Cooperare transfrontalieră pentru valorificarea patrimoniului cultural din Galaţi, România şi Hînceşti, Republica Moldova”, 1HARD/2.1/25
Hotărârea poate fi vizionată pe site-ul instituţiei la adresa: http://cjgalati.ro/wp-content/uploads/2024/01/hot36a-290124.pdf

Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 195/30.05.2023 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor de pe teritoriul judeţului Galaţi.
Hotărârea poate fi vizionată pe site-ul instituţiei la adresa: www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2023/hot1195-200523.pdf

Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 181/26.05.2022 privind aprobarea modificării Master Planului revizuit şi a Listei prioritare a obiectivelor de investiţii ce asigură serviciile de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi 2022.
Hotărârea poate fi vizionată pe site-ul instituţiei la adresa: www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2022/hot181-260522.pdf

Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 157/30.06.2021 privind aprobarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor, care poate fi vizionată pe site-ul instituţiei, la adresa:www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2021/hot157-300621a.pdf

Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 1/29.01.2019 privind aprobarea Master Planului pentru Sistemul de management integrat al deşeurilor în judeţul Galaţi
Hotărârea poate fi vizionată pe site-ul instituţiei, la adresa: www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2019/hot1-290119.pdf

Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 227/22.10.2019 privind aprobarea Planului de menţinere a calităţii aerului în judeţul Galaţi 2019-2023, care poate fi vizionată pe site-ul instituţiei, la adresa: www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2019/hot227-221019.pdf

Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 83/23.04.2019 privind aprobarea: -Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin servicii regulate, cu valabilitate în perioada 03.12.2019 – 03.12.2029, în judeţul Galaţi
Hotărârea poate fi vizionată pe site-ul instituţiei, la adresa:
www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2019/hot83-230419.pdf

Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 237/30.06.2023 privind stabilirea unor măsuri în vederea asigurării continuităţii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în Judeţul Galaţi
Hotărârea poate fi vizionată pe site-ul instituţiei, la adresa: www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2023/hot237-300623.pdf

Link-uri Utile

Biblioteca „V.A.Urechia” Galati

TUR VIRTUAL

cjgalati.ro © 2023