proiecte implementate

 

PROGRAMUL OPERATIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVÃ

AXA PRIORITARĂ – ADMINISTRATIE PUBLICÃ SI SISTEM JUDICIAR ACCESIBILE SI TRANSPARENTE

OPERATIUNEA – INTRODUCEREA DE SISTEME SI STANDARDE COMUNE ÎN ADMINISTRATIA PUBLICÃ LOCALÃ CE OPTIMIZEAZÃ PROCESELE ORIENTATE CÃTRE BENEFICIAR ÎN CONCORDANTÃ CU SCAP

Titlu proiect Aplicant

Valoare proiect

Capacitate administrativã ridicatã prin investitii integrate si complementare Consiliul Judeţean Galaţi  Valoare totalã: 1.612.530 lei

Valoare eligibilã: 1.638.589,40 lei Grant:  1.580.279,40 lei     Cofinanţare: 32.250,60 lei

 

PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL „CRESTEREA COMPETITIVITÃTII ECONOMICE”
AXA III „TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI COMUNICATIILOR PENTRU SECTOARELE PRIVAT SI PUBLIC”
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 2 „DEZVOLTAREA SI CRESTEREA EFICIENTEI SERVICIILOR PUBLICE ELECTRONICE”
OPERATIUNEA 1 „SUSTINEREA IMPLEMENETÃRII DE SOLUTII DE E-GUVERNARE SI ASIGURAREA CONEXIUNII LA BROADBAND, ACOLO UNDE ESTE NECESAR”

Titlu proiect Beneficiar/Parteneri

Valoare proiect

Administrație pentru cetățeni – servicii eficiente și de calitate Consiliul Judeţului Galaţi / Consiliile locale din Galaţi, Barcea, Braniştea, Cuca, Drăgăneşti, Gohor, Griviţa, Lieşti, Poiana, Priponești, Rediu, Schela, Smârdan, Smulţi, Suceveni şi Șendreni Bugetul total: 6.668.317,00 lei
Grant:6.458.328,34 lei
Cofinantare: 209.988,66 lei
e-Galați, servicii publice pentru cetățeni Consiliul Judeţului Galaţi / Consiliile locale din Galaţi, Bălăbăneşti, Bălăşeşti, Cavadineşti, Costache Negri, Cuza Vodă, Fundeni, Independența, Jorăști, Măstăcani, Nămoloasa, Piscu, Rădeşti, Tudor Vladimirescu, Tuluceşti şi Vârlezi Bugetul total: 6.686.693,80 lei
Grant:6.552.959,92 lei
Cofinantare: 133.733,88 lei
Servicii publice electronice pentru o administrație eficientã în judetul Galați Consiliul Județului Galaţi / Consiliile locale din Bãleni, Beresti, Beresti – Meria, Cosmesti, Cudalbi, Fîrtãnesti, Frumusita, Ivesti, Oancea, Scînteiesti, Tîrgu Bujor, Umbrãresti, Valea Mãrului, Vînãtori, Vlãdesti Bugetul total: 6.314.607 lei
Grant:6.237.851 lei
Cofinantare: 76.756 lei

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL „MEDIU” 2007-2013
AXA PRIORITARàIV –  IMPLEMENTAREA SISTEMELOR ADECVATE DE MANAGEMENT PENTRU PROTECŢIA NATURII, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE: DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ŞI A PLANURILOR DE MANAGEMENT PENTRU PROTEJAREA BIODIVERSITÃŢII ŞI REŢELEI NATURA 2000 – SOLICITAREA DE PROIECTE 5/2012

Titlu proiect Beneficiar/Parteneri

Valoare proiect

Conservarea biodiversităţii în Pădurea Gârboavele, judeţul Galaţi C. J. Galaţi

Buget total: 1.484.913,33 lei

Cofinanţare: 0 lei

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013
AXA PRIORITARÃ 1 – SPRIJINIREA DEZVOLTARII DURABILE A ORASELOR – POLI URBANI DE CRESTERE
DOMENIUL DE INTERVENTIE 1.1 – PLANURI INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANÃ, SUBDOMENIUL POLI DE DEZVOLTARE URBANÃ, DAT FIIND FAPTUL CA ACEASTA PROPUNERE DE PROIECT SE AFLÃ INCLUSÃ ÎN PLANUL INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA

Titlu proiect Beneficiar/Parteneri

Valoare proiect

Centrul Multicultural Dunãrea de Jos, str. Domneascã nr. 91, municipiul Galaţi, judeţul Galaţi Consiliul Judeţului Galaţi Bugetul total: 6.886.964,16 lei
Cofinanţare -2.767.547,88 lei
Grant:4.119.416,28 lei

PROGRAMUL OPERATIONAL COMUN ROMÂNIA – UCRAINA – MOLDOVA 2007 – 2013
PRIORITATEA 1 „CÃTRE O ECONOMIE MAI COMPETITIVà A ZONEI DE FRONTIERÔ
MÃSURA 1.1. „ÎMBUNÃTÃTIREA PRODUCTIVITÃTII SI COMPETITIVITÃTII REGIUNILOR URBANE SI RURALE PRIN MUNCA PESTE GRANITE”

Titlu proiect Beneficiar/Parteneri

Valoare proiect

Mediul de afaceri – promovare şi dezvoltare sustenabilă Consiliul Judeţului Galaţi / Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi / Consiliul Raional Cahul / Asociaţia de Cooperare Transfrontalieră şi Integrare Europeană Cahul / Fondul Regional pentru Susţinerea Antreprenoriatului în Regiunea Odessa / Agenţia de Dezvoltare Durabilă şi Integrare Europeană „Euroregiunea Dunărea de Jos” Ismail <spa4.692.234,26 br=””>Buget total: 172.699 euro
  Grant: 149.316,90 euro
Cofinantare: 9.840 euro

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013
AXA PRIORITARÃ 3 – ÎMBUNÃTÃTIREA INFRASTRUCTURII
DOMENIUL DE INTERVENTIE 3.3 ÎMBUNÃTÃTIREA DOTÃRII CU ECHIPAMENTE A BAZELOR OPERATIONALE PENTRU INTERVENTII ÎN SITUATII DE URGENTÃ

Titlu proiect Beneficiar/Parteneri

Valoare proiect

Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunãtãţirea capacitãţii şi calitãţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţã, acordarea asistenţei medicale de urgenţã şi a primului ajutor calificat, în regiunea Sud-Est Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitarã Sud-Est pentru Situaţii de Urgenţã

Buget total: 51.514.560 lei
Cofinanţare totalã: 10.817.120 lei
Cofinanţare Consiliul Judeţului Galaţi: 1.617.381 lei
Grant: 40.697.440 lei

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013
AXA PRIORITARà5 – DEZVOLTAREA DURABILA SI PROMOVAREA TURISMULUI

DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 5.3: PROMOVAREA POTENTIALULUI TURISTIC SI CREAREA INFRASTRUCTURII NECESARE, IN SCOPUL CRESTERII ATRACTIVITATII ROMANIEI CA DESTINATIE TURISTICA

Titlu proiect Beneficiar/Parteneri

Valoare proiect

Circuit turistic muzeal în județul Galați Consiliul Judeţului Galaţi Bugetul total: 889.522,50 lei
Cofinanţare: 19.271,84 lei
Grant:698.928,16 lei
Valoare TVA: 171.322,50 lei 
                        
 

   

PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DE MEDIU 2007-2013
AXA PRIORITARÃ 4 – IMPLEMENTAREA SISTEMELOR ADECVATE DE MANAGAMENT PENTRU PROTECTIA NATURII
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE – DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SI A PLANURILOR DE MANAGEMENT PENTRU PROTEJAREA BIODIVERSITÃTII SI RETELEI NATURA 2000 – SOLICITAREA DE PROIECTE NR.3/2009

Titlu proiect Beneficiar/Parteneri

Valoare proiect

SALVAŢI aria naturalã protejatã Pãdurea Gârboavele Consiliul Judeţului Galaţi

Buget total: 953.319 lei
Valoare eligibilã: 768.805 lei
Valoare TVA: 184.514 lei

AXA PRIORITARÃ 3 – ÎMBUNÃTÃTIREA INFRASTRUCTURII SOCIALE
DOMENIUL DE INTERVENTIE 3.4 – REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA SI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PREUNIVERSITARE, UNIVERSITARE SI A INFRASTRUCTURII PENTRU FORMARE PROFESIONALÃ CONTINUÃ

Titlu proiect Beneficiar/Parteneri

Valoare proiect

Modernizare, extindere si dotare Scoala Gimnazialã Specialã „Emil Gârleanu”, municipiul Galaţi, judeţul Galati  Consiliul Judeţului Galaţi

Buget total: 7.808.494,52 lei
Grant: 5.696.112,02 lei  

Cofinantare eligibile:116.246,98 lei

Cofinantare neeligibile:758.655 lei
 
Valoare TVA: 1.237.490,52 lei

Distribuie:
Anterior Închidere oficialã proiect (video)

Link-uri Utile

Biblioteca „V.A.Urechia” Galati

TUR VIRTUAL

cjgalati.ro © 2023