Proiecte în derulare la nivelul judetului Galati

PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ
PILONUL V – SĂNĂTATE ȘI REZILIENȚĂ INSTITUȚIONALĂ
COMPONENTA 12 – SĂNĂTATE
INVESTIȚIA I2 – DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SPITALICEȘTI PUBLICE
INVESTIȚIA SPECIFICĂ I2.3 – SECȚII DE TERAPIE INTENSIVĂ PENTRU NOU-NĂSCUȚI, COD APEL: MS-0023

Titlu proiectAplicantValoare proiect
«Dezvoltarea infrastructurii medicale a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” prin dotarea Secției Clinice Neonatologie»
Componenta Dotarea secțiilor nou născuți existente
UAT Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați -Valoare totală proiect:  2.879.943,99 lei;
-Valoare sumă eligibilă nerambursabilă asigurată de Uniunea Europeană prin PNRR: 2.178.108 lei;
– Valoare TVA eligibil aferent PNRR: 413.840,52 lei;
-Valoare contribuție proprie beneficiar: 287.995,47 lei
Titlu proiectAplicantValoare proiect
«Dezvoltarea infrastructurii medicale a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” prin dotarea Secției Clinice Neonatologie» – Componenta ScreeningUAT Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați -Valoare totală proiect:  1.199.453,36 lei;
-Valoare sumă eligibilă nerambursabilă asigurată de Uniunea Europeană prin PNRR: 907.149 lei;
– Valoare TVA eligibil aferent PNRR: 172.358,31 lei;
-Valoare contribuție proprie beneficiar: 119.946,05 lei

 

PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

PILONUL V – SĂNĂTATE ȘI REZILIENȚĂ INSTITUȚIONALĂ

COMPONENTA 12 – SĂNĂTATE

INVESTIȚIA I2 – DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SPITALICEȘTI PUBLICE

INVESTIȚIA SPECIFICĂ I2.4 – ECHIPAMENTE ȘI MATERIALE DESTINATE REDUCERII RISCULUI DE INFECȚII NOSOCOMIALE

Titlu proiect

Aplicant

Valoare proiect

«Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice din cadrul Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci prin achiziționarea de echipamente destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale»

UAT Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați

-Valoare totală eligibilă din PNRR: 914.807,74 lei

-Valoare cofinanțare: 0,00 lei

Titlu proiect

Aplicant

Valoare proiect

«Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Galați prin achiziționarea de echipamente destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale»

UAT Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați

-Valoare totală eligibilă din PNRR: 1.127.273,91 lei

-Valoare cofinanțare: 0,00 lei

Titlu proiect

Aplicant

Valoare proiect

«Achiziționarea de echipamente destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați»

UAT Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați

Valoare totală eligibilă din PNRR: 6.877.523,60 lei

-Valoare cofinanțare: 0,00 lei

Titlu proiect

Aplicant

Valoare proiect

«Achiziționarea de echipamente destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați»

UAT Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați

-Valoare totală eligibilă din PNRR: 26.102.800,83 lei

– Valoare cofinanțare: 0,00 lei

Titlu proiect

Aplicant

Valoare proiect

«Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice din cadrul Spitalului Orășenesc Tg. Bujor prin achiziționarea de echipamente destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale»

UAT Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați

-Valoare totală eligibilă din PNRR: 1.078.851,62 lei

– Valoare cofinanțare: 0,00 lei

PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

PILONUL V – SĂNĂTATE ȘI REZILIENȚĂ INSTITUȚIONALĂ

COMPONENTA 12 – SĂNĂTATE

INVESTIȚIA 1 – DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII MEDICALE PRESPITALICEȘTI

INVESTIȚIA SPECIFICĂ I1.3 – UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ AMBULATORIE

Titlu proiect

Aplicant

Valoare proiect

«Dezvoltarea infrastructurii medicale din cadrul Ambulatoriului Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați»

UAT Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați

Valoare totală: 15.695.015,91 lei, din care:

-Valoare eligibilă din PNRR (fără TVA): 11.738.928,00 lei

-Valoare TVA eligibil aferent PNRR: 2.230.396,32 lei

-Valoare cofinanțare: 1.725.691,59 lei

Titlu proiect

Aplicant

Valoare proiect

Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești din cadrul Spitalului Orășenesc Tg. Bujor prin achiziționarea de echipamente pentru infrastructura ambulatorie”

UAT Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați

Valoare totală: 168.514,71 lei, din care:

-Valoare eligibilă din PNRR (fără TVA): 141.609,00 lei

-Valoare TVA eligibil aferent PNRR: 26.905,71 lei

-Valoare cofinanțare: 0 lei

PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMUN ROMÂNIA – REPUBLICA MOLDOVA ENI 2014-2020

OBIECTIVUL TEMATIC 8 – PROVOCĂRI COMUNE ÎN DOMENIUL SIGURANȚEI ȘI AL SECURITĂȚII

PRIORITATEA
4.1 – SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE SĂNĂTATE ȘI ACCESUL LA SĂNĂTATE

4.1.1 ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR DE SĂNĂTATE A CETĂȚENILOR DIN ZONA ELIGIBILĂ ȘI REDUCEREA RISCURILOR EPIDEMIOLOGICE

COD PROIECT: 1HARD/4.1/24

Titlu proiect

Aplicant si Parteneri

Valoare proiect

SĂNĂTATEA ÎN MÂINI BUNE – spitale mai mari, îngrijire mai bună și cei mai buni doctori pentru populația din zona de graniță România -Republica Moldova

 UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați – beneficiar lider

 Consiliul Raional Hîncești – Republica Moldova – partener 1

Valoare totală proiect: 1.550.126,50 Euro

Grant: 1.278.834,74 Euro

Co-finanțare: 271.291,76 Euro

PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMUN ROMANIA – REPUBLICA MOLDOVA 2014 – 2020

OBICTIVUL TEMATIC 3 – PROMOVAREA CULTURII LOCALE SI CONSERVAREA PATRIMONIULUI ISTORIC

PRIORITATEA 2.1 – CONSERVAREA SI PROMOVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL SI ISTORIC

COD PROIECT: 1HARD/2.1/25

Titlu proiect

Aplicant si Parteneri

Valoare proiect

TRECUTUL ARE UN NOU VIITOR – Cooperare transfrontaliera pentru valorificarea patrimoniului cultural din Galati, Romania si Hincesti, Replubica Moldova

UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judetean Galati – beneficiar lider

Centru Cultural „Dunarea de Jos” Galati din Romania- partener

Consiliul Raional Hincesti Republica Moldova – partener

Primaria Comunei Mereseni din Republica Moldova – partener

Valoare totală: 1.737.165,98 euro

Valoare grantului alocat: 1.499.869,86 euro

Co-finanţare: 182.752,76 euro

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014 – 2020

AXA PRIORITARĂ 3 – SPRIJINIREA TRANZIŢIEI CĂTRE O ECONOMIE CU EMISII SCĂZUTE DE CARBON

PRIORITATEA DE INVESTIŢII 3.1 – SPRIJINIREA EFICIENŢEI ENERGETICE, A GESTIONĂRII INTELIGENTE A ENERGIEI ŞI A UTILIZĂRII ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE ÎN INFRASTRUCTURILE PUBLICE, INCLUSIV ÎN CLĂDIRILE PUBLICE ŞI ÎN SECTORUL LOCUINŢELOR

Titlu proiect

Aplicant

Valoare proiect

Creșterea eficienței energetice pentru Spitalul Orășenesc Târgu Bujor

UAT Judeţul Galaţi

Valoare totală: 4.848.380,10 lei

Valoare eligibilă: 4.110.798,55 lei

Grant: 4.028.582,58 lei

Cofinanţare: 819.797,52 lei

PROGRAMUL OPERAŢIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME (POPAM) 2014 – 2020

PRIORITATEA UNIUNII NR. 4 – CREȘTEREA GRADULUI DE OCUPARE A FORȚEI DE MUNCĂ ȘI SPORIREA COEZIUNII TERITORIALE

MĂSURA III.3 – IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ

Titlu proiect

Aplicant

Valoare proiect

Spațiu expozițional permanent Zona pescărească Prut – Dunăre

UAT Judeţul Galaţi

Valoare totală: 1.783.400,00 lei

Valoare eligibilă: 1.783.400,00 lei

Grant: 1.378.626,09 lei

Cofinanţare: 404.773,91 lei

PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014 – 2020

AXA PRIORITARĂ 9 PROTEJAREA SĂNĂTĂȚII POPULAȚIEI ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI CAUZATE DE COVID-19

OBIECTIVUL SPECIFIC 9.1 CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID-19

Titlu proiect

Aplicant

Valoare proiect

Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în județul Galați

UAT Judeţul Galaţi

Valoare totală: 47.047.829,95 lei

Valoare eligibilă: 47.047.829,95 lei

Grant: 47.047.829,95 lei

Cofinanţare: 0 lei

Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați și Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci

UAT Judeţul Galaţi

Valoare totală: 34.439.047,01 lei

Valoare eligibilă: 34.439.047,01 lei

Grant: 34.439.047,01 lei

Cofinanţare: 0 lei

PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE

AXA PRIORITARĂ 2 – TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR (TIC) PENTRU O ECONOMIE DIGITALĂ COMPETITIVĂ

OBIECTIVUL SPECIFIC OS 2.4 – CREȘTEREA GRADULUI DE UTILIZARE A INTERNETULUI

Titlu proiect

Aplicant

Valoare proiect

Acces la educație în mediul online în contextul crizei sanitare COVID-19 în unitățile de învățământ special din județul Galați

 

 

 

UAT Județul Galați

 

Valoare totală: 829.997,07 lei

Valoare eligibilă: 829.997,07 lei

Grant: 813.397,13 lei

Cofinanţare: 16.599,94 lei

PROGRAMUL OPERAŢIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME (POPAM) 2014 – 2020

PRIORITATEA UNIUNII NR. 4 – CREȘTEREA GRADULUI DE OCUPARE A FORȚEI DE MUNCĂ ȘI SPORIREA COEZIUNII TERITORIALE

MĂSURA III.3 – IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ

Titlu proiect

Aplicant

Valoare proiect

Spațiu comun de dialog pentru dezvoltarea sustenabilă a zonei pescărești Prut – Dunăre

UAT Județul Galați

 

Valoare totală: 136.302,49 lei

Valoare eligibilă: 96.805,80 lei

Grant: 96.805,80 lei

Cofinanţare: 0 lei

PROGRAMUL OPERAȚIONAL ASISTENȚĂ TEHNICĂ

Titlu proiect

Aplicant

Valoare proiect

Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe tronsonul funcțional de interes județean DN24 – DJ 251B – DJ 251A – DJ 251H – DJ 251 – DJ 255A – DN 25

UAT Judeţul Galaţi

Valoare totală: 2.595.100, 00 lei

Valoare eligibilă: 2.250.000 lei

Grant: 2.205.000 lei

Cofinanţare: 45.000 lei

PROGRAMUL OPERAŢIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE

AXA PRIORITARĂ 3 –  DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE MEDIU ÎN CONDIȚII DE MANAGEMENT EFICIENT AL RESURSELOR

OBIECTIVUL SPECIFIC 3.1 – REDUCEREA NUMĂRULUI DEPOZITELOR NECONFORME ŞI CREŞTEREA GRADULUI DE PREGĂTIRE PENTRU RECICLARE A DEŞEURILOR ÎN ROMÂNIA ȘI APĂ POTABILĂ/UZATĂ

Titlu proiect

Aplicant

Valoare proiect

Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați

UAT Județul Galați

 

Valoare totală: 481.894.052,10 lei

Valoare eligibilă: 481.894.052,10 lei

Grant: 415.022.850,50 lei

Cofinanţare: 8.469.854,11 lei

 
 
PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014 – 2020
 
AXA PRIORI TARĂ 6 – ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE IMPORTANŢĂ REGIONALĂ
 
PRIORITATEA DE INVESTIŢII 6.1 – STIMULAREA MOBILITĂŢII REGIONALE PRIN CONECTAREA NODURILOR SECUNDARE ŞI TERŢIARE LA INFRASTRUCTURA TEN-T, INCLUSIV A NODURILOR MULTIMODALE
 
ARIA PRIORITARĂ 1 -INTERCONECTAREA REGIUNII DUNĂRII A STRATEGIEI UNIUNII EUROPENE PRIVIND REGIUNEA DUNĂRII
 
DOMENIUL SPECIFIC DE ACŢIUNE l.B – ÎMBUNĂTĂŢIREA MOBILITĂŢII ŞI A MULTIMODALITĂŢII – LEGĂTURI RUTIERE, FEROVIARE Şl AERIENE
 
 
Titlu proiect Aplicant

Valoare proiect

Extindere și modernizare variantă ocolitoarea municipiului Galați            UAT Judeţul Galaţi/ UAT Municipiul Galati
Bugetul total al proiectului – 135.196.480,11 lei
Valoarea eligibilă:135.196.480,11  lei
Grant:  132.492.550,48 lei
Cofinanţare:  2.703.929,63 lei
Reabilitarea şi modernizarea infrastrueturii de transport regional între localităţile Corod – Drăguşeni (DJ 25IA)  UAT Judeţul Galaţi/ UAT Comuna Corod, UAT Comuna Drăguşeni
Bugetul total al proiectului – 38.934.431,33 lei
Valoarea eligibilă: 38.916.581,33 lei 
Grant: 38.138.249,68 lei 
Cofinanţare: 796.181,65 lei
Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Ivești – Grivița (DJ 254) UAT Judeţul Galaţi/ UAT Comuna Ivești, UAT Grivița, UAT Comuna Costache Negri
Valoare totală: 33.796.055,01 lei
Valoare eligibilă: 33.796.055,01 lei
Grant: 33.120.133,91 lei
Cofinanțare: 675.921,10lei
Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Pechea – Mãstãcani – DN26 (DJ255) UAT Judeţul Galaţi / UAT Comuna Pechea, UAT Comuna Suhurlui, UAT Comuna Rediu, UAT Comuna Cuca, UAT Comuna Fârţãnesti si UAT Comuna Mãstãcani

Valoare totalã: 66.734.563,88 lei

Valoare eligibilã: 66.430.578,38 lei 

Grant: 65.101.966,81 lei

Cofinanţare: 1.632.597,07lei

Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul judetean DJ242A UAT Judeţul Galaţi / UAT Comuna Rãdesti, UAT orasul Beresti, UAT Comuna Beresti-Meria, UAT Comuna Cavadinesti
Valoare totală: 42.035.732,85 lei
Valoare eligibilă: 41.571.632,85 lei
Grant: 19.427.762,87 lei
Cofinanțare: 22.607.969,98lei
 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014 – 2020

AXA PRIORITARĂ 6 – ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE IMPORTANŢĂ REGIONALĂ

PRIORITATEA DE INVESTIŢII 6.1 – STIMULAREA MOBILITĂŢII REGIONALE PRIN CONECTAREA NODURILOR SECUNDARE ŞI TERŢIARE LA INFRASTRUCTURA TEN-T, INCLUSIV A NODURILOR MULTIMODALE
 

Titlu proiect Aplicant

Valoare proiect

Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni – Nicoreşti – Cosmeşti – Movileni – Barcea UAT Judeţul Galaţi / UAT Comuna Nicoreşti, UAT Comuna Cosmeşti şi UAT Comuna Movileni

Valoare totală: 42.635.062,37 lei

Valoare eligibilă: 42.585.974,87 lei
Grant: 41.734.255,37 lei
Contribuţie proprie: 900.807,00 lei

 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014 – 2020

AXA PRIORITARĂ 3 – SPRIJINIREA TRANZIŢIEI CÃTRE O ECONOMIE CU EMISII SCÃZUTE DE CARBON

PRIORITATEA DE INVESTIŢII 3.1 – SPRIJINIREA EFICIENŢEI ENERGETICE, A GESTIONÃRII INTELIGENTE A ENERGIEI ŞI A UTILIZÃRII ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE ÎN INFRASTRUCTURILE PUBLICE, INCLUSIV ÎN CLÃDIRILE PUBLICE ŞI ÎN SECTORUL LOCUINŢELOR

Titlu proiect Aplicant

Valoare proiect

Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţã „Sf. Apostol Andrei” Consiliul Judeţean Galaţi / Direcţia de Sãnãtate Publicã a Judeţului Galaţi

Valoare totalã: 69.266.507,44 lei

Valoare eligibilã: 41.483.352,21 lei Grant: 40.653.685,17 lei Cofinantare: 829.667,04 lei

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014 – 2020

AXA PRIORITARĂ 8 – DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SANITARE ŞI SOCIALE

PRIORITATEA DE INVESTIŢII 8.1 – INVESTIŢII ÎN INFRASTRUCTURILE SANITARE ŞI SOCIALE CARE CONTRIBUIE LA DEZVOLTAREA LA NIVEL NAŢIONAL, REGIONAL ŞI LOCAL, REDUCÂND INEGALITĂŢILE ÎN CEEA CE PRIVEŞTE STAREA DE SĂNĂTATE ŞI PROMOVÂND INCLUZIUNEA SOCIALĂ PRIN ÎMBUNĂTĂŢIREA ACCESULUI LA SERVICIILE  SOCIALE, CULTURALE ŞI DE RECREERE, PRECUM ŞI TRECEREA DE LA SERVICIILE INSTITUŢIONALE LA SERVICIILE PRESTATE DE COMUNITĂŢI

OBIECTIVUL SPECIFIC 8.1 – CREȘTEREA ACCESIBILITĂȚII SERVICIILOR DE SĂNĂTATE, COMUNITARE ȘI A CELOR DE NIVEL SECUNDAR, ÎN SPECIAL PENTRU ZONELE SĂRACE ȘI IZOLATE,APELURI DEDICATE PROIECTELOR NEFINALIZATE 

OBIECTIVUL SPECIFIC 8.2 – ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII ȘI A EFICIENȚEI ÎNGRIJIRII SPITALICEȘTI DE URGENȚĂ – OPERAȚIUNEA B – UNITĂȚI DE PRIMIRI URGENȚE 

Titlu proiect Aplicant

Valoare proiect

Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populatia judetelor Vrancea, Buzău, Brăila si Galati Parteneriatul dintre Ministerul Sănătății și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Brăila, Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, Spitalul de Pneumoftiziologie Brăila, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan” Galați, Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci, Județul Buzău, Spitalul Orășenesc Făurei, Spitalul Județean de Urgență Buzău, Spitalul Municipal Râmnicu-Sărat, Spitalul „N.N. Săveanu” Vidra, Spitalul Județean de Urgență „Sf. Pantelimon” Focșani, Spitalul Orășenesc Panciu

Bugetul total al proiectului: 31.140.773,24  lei

Bugetul aferent UAT Judetul Galati – 5.037.019,57 lei

Asistenta financiară nerambursabilă aferentă UAT Judetul Galati – 4.786.308,29 lei

Contributia proprie UAT Judetul Galati – 250.711,28 lei

«Extindere, modernizare și dotare a Unității Primiri Urgențe, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați» UAT Județul Galați

Bugetul total al proiectului: 6.614.695,28 lei

Grant: 6.482.401,36 lei

Cofinanțare: 132.293,92 lei

Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galați UAT Județul Galați
Valoare totală: 9.460.217,77 lei
 
Valoare eligibilă: 9.426.362,27 lei
Grant: 9.237.835,02 lei
Cofinanțare: 188.527,25 lei
Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Orășenesc Târgu Bujor UAT Județul Galați
Valoare totală: 11.148.902,04 lei
 
Valoare eligibilă: 10.696.882,66 lei
Grant: 10.482.942,43 lei
Cofinanțare: 213.940,23 lei

 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014 – 2020

AXA PRIORITARĂ 8 – DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SANITARE ŞI SOCIALE

PRIORITATEA DE INVESTIŢII 8.1 – INVESTIŢII ÎN INFRASTRUCTURILE SANITARE ŞI SOCIALE CARE CONTRIBUIE LA DEZVOLTAREA LA NIVEL NAŢIONAL, REGIONAL ŞI LOCAL, REDUCÂND INEGALITĂŢILE ÎN CEEA CE PRIVEŞTE STAREA DE SĂNĂTATE ŞI PROMOVÂND INCLUZIUNEA SOCIALĂ PRIN ÎMBUNĂTĂŢIREA ACCESULUI LA SERVICIILE  SOCIALE, CULTURALE ŞI DE RECREERE, PRECUM ŞI TRECEREA DE LA SERVICIILE INSTITUŢIONALE LA SERVICIILE PRESTATE DE COMUNITĂŢI

OBIECTIVUL SPECIFIC 8.1 – CREȘTEREA ACCESIBILITĂȚII SERVICIILOR DE SĂNĂTATE, COMUNITARE ȘI A CELOR DE NIVEL SECUNDAR, ÎN SPECIAL PENTRU ZONELE SĂRACE ȘI IZOLATE,

OPERAȚIUNEA  A – AMBULATORII 

Titlu proiect Aplicant

Valoare proiect

Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei UAT Județul Galați

Bugetul total al proiectului -11.989.269,63 lei

 
Grant: 10.476.433,66 lei
Cofinanțare eligibilă: 213.804,78 lei lei
Cofinanțare neeligibilă: 1.299.031,19 lei
Dotarea Ambulatoriului integrat de specialitate al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva”

UAT Județul Galați

Valoare totală: 2.685.310,46 lei

Valoare eligibilă: 2.685.310,46 lei

Grant: 2.631.604,25 lei

Cofinanţare: 53.706,41 lei

 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014 – 2020

AXA PRIORITARĂ 5 – ÎMBUNĂTĂŢIREA MEDIULUI URBAN ŞI CONSERVAREA, PROTECŢIA ŞI VALORIFICAREA DURABILĂ A PATRIMONIULUI CULTURAL

PRIORITATEA DE INVESTIŢII 5.1 – CONSERVAREA, PROTEJAREA, PROMOVAREA ŞI DEZVOLTAREA PATRIMONIULUI NATURAL ŞI CULTURAL
 

Titlu proiect Aplicant

Valoare proiect

Restaurare şi amenajare Muzeul „Casa Colecţiilor” (fosta Farmacie Ţinc) din Galaţi UAT Judeţul Galaţi

Valoare totală: 3.452.821,32 lei

Valoare eligibilă: 3.224.009,79 lei
Grant: 3.159.529,59 lei
Contribuţie proprie: 293.291,73 lei

Consolidare, restaurare şi amenajare Muzeul „Casa Cuza Vodă” din Galaţi UAT Judeţul Galaţi

Valoare totală: 2.669.239,77 lei

Valoare eligibilă: 2.513.920,50 lei

Grant: 2.463.642,09 lei

Contribuţie proprie: 205.597,68 lei

COMISIA EUROPEANA – DIRECTIA GENERALÃ DE COMUNICARE – APEL DE PROPUNERI DE PROIECTE COMM/BUC/ED/2018-2020
 

Titlu proiect Aplicant

Valoare proiect

Centrul Europe Direct Galati Consiliul Judeţean Galaţi

Bugetul total: 40.025 Euro
Grant: 20.025 Euro
Cofinantare: 20.000 Euro

PROGRAMUL OPERAŢIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME (POPAM) 2014 – 2020

PRIORITATEA UNIUNII NR. 4 – CREȘTEREA GRADULUI DE OCUPARE A FORȚEI DE MUNCĂ ȘI SPORIREA COEZIUNII TERITORIALE

MĂSURA III.3 – IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ

Titlu proiect

Aplicant

Valoare proiect

Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2

UAT Județul Galați

 

Valoare totală: 2.244.107,83 lei 

Valoare eligibilă: 1.737.190,03 lei

Grant: 1.068.415,03 lei

Cofinanţare:  668.775,00 lei

PROGRAMUL OPERAŢIONAL BAZINUL MĂRII NEGRE 2014 – 2020

Titlu proiect

Aplicant

Valoare proiect

EscapeLand – Dezvoltare și promovare a turismului activ în Bazinul Mării Negre

UAT Județul Galați

 

Valoare totală: 1.377.103,96 euro

Valoare eligibilă: 1.338.103,96 euro

Grant: 1.306.423,96 euro

Cofinanţare: 31.680 euro

 

Distribuie:
Anterior Convocare sedinta ordinara – CJ Galati (publicat 23 iunie 2022)

Link-uri Utile

Biblioteca „V.A.Urechia” Galati

TUR VIRTUAL

cjgalati.ro © 2023