Structura organizatoricã

DEMNITARI PUBLICI CU FUNCŢII DE CONDUCERE

conducere@cjgalati.ro

FOTEA Costel – Preşedinte
0236-302520
fax:0236-460703

CUCU Doina – Vicepreședinte
0236-302528

SANDU Mitică – Vicepreședinte
0236-302524

ADMINISTRATOR PUBLIC

EPURE Camelia
0236-302509

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

COCA Ionel  (cu caracter temporar)
0236-302500

DIRECŢIA ECONOMIE ŞI FINANŢE

STOICA George – Director executiv
0236-302541

Compartimentul analizã, sintezã si derulare programe comunitare
0236-302546
0236-302547
sinteze@cjgalati.ro

Compartimentul contabilitate
0236-302540
0236-302544
contabilitate@cjgalati.ro

Casierie
0236-302545

Compartimentul buget, salarizare, sãnãtate si învãtãmânt special
0236-302544
0236-302547
0236-302554
comp.sanatate@cjgalati.ro

DIRECŢIA PROGRAME

fax: 0236-410530
directia.programe@cjgalati.ro

PUSCAS Daniela – Director executiv (cu caracter temporar) – 0236-302526

PANAITESCU Manuela-Carmen – Director executiv adjunct – 0236-302537

Compartimentul programe
0236-302558
0236-302562

Centrul Europe Direct Galati
0236-302572
cie_galati@yahoo.com;

Unitate implementare proiecte
0236-302511
smidgalati@cjgalati.ro

DIRECŢIA ARHITECT ŞEF

BUJENITA Alexandru
Arhitect şef  0236-302586
cjg_arhitectsef@yahoo.com

Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului
0236-302581
0236-302507
urbanism@cjgalati.ro

Serviciul licitații și monitorizare a serviciilor comunitare de utilitate publică
Simion Paula-Elena – Şef serviciu
0236-302503
fax:0236-468060
licitatii@cjgalati.ro
0236-302506

Compartimentul informatizare şi gestiune date
0236-302548
informatizare@cjgalati.ro

DIRECŢIA TEHNICĂ

MACIUCA Radu (cu caracter temporar) – Director executiv
0236-302534

Serviciul investiţii şi urmãriri contracte
Macri Nicoleta – sef serviciu (cu caracter temporar)
0236-302575
0236-302505
investitii@cjgalati.ro

Serviciul drumuri şi poduri
Dragut Marian – sef serviciu (cu caracter temporar)
0236-302510
0236-302515
serviciuldrumuricjgalati@yahoo.com

DIRECŢIA PATRIMONIU

dir.patrimoniu@cjgalati.ro
POPESCU Marin – Director executiv
0236-302561
HALASAG Sorin – Director executiv adjunct
0236-302580

Compartimentul patrimoniu public
0236-302560

Serviciul patrimoniu privat
Pufu Eugenia – sef serviciu
0236-302565

SERVICIUL DE DEZVOLTARE REGIONALA

ddr@cjgalati.ro
directiadezvoltare@yahoo.co
Angheluta Laura-Delia sef serviciu
0236-302536

Compartimentul de cooperare internationala
0236-302555
0236-302556

Centrul integrat de promovare si dezvoltare economica transfrontaliera

SERVICIUL DE MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE, SÃNÃTATE SI SECURITATE ÎN MUNCÃ SI ASIGURAREA CALITÃTII

Şef serviciu
0236-302500

Compartimentul resurse umane, sanatate si securitate in munca
0236-302501
0236-302502
resurseumane@cjgalati.ro

Compartimentul de asigurare a calitatii
0236-302569
calitate@cjgalati.ro
protectiadatelor@cjgalati.ro

Compartimentul tehnica administrativa si Monitor Oficial
0236-302522
0236-302533
monitor@cjgalati.ro

SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN

Grigore Florin – Şef serviciu
0236-302549
dir.audit@cjgalati.ro

SERVICIUL CONTENCIOS ŞI PROBLEME JURIDICE

Nedelcu Georgeta-Alina – Şef serviciu (cu caracter temporar)
0236-302566
dirjuridic@cjgalati.ro

Compartimentul contencios și probleme juridice
0236-302567

Autoritatea Judeţeanã de Transport Public – AJTP
0236-302570
ajtp@cjgalati.ro

CABINET PREȘEDINTE

0236-302523
0236-302529
comunicare@cjgalati.ro

Compartiment secretariat şi asistenţã management
0236-302520
fax: 0236-460703
conducere@cjgalati.ro

secretarul general al județului

Compartiment cancelarie
0236-302552
0236-302532
cancelarie@cjgalati.ro

Compartiment Registraturã
0236-302551
registratura@cjgalati.ro

Compartimentul relatii publice, organizare si functionare ATOP
0236-302513
fax: 0236-460556
Tel-verde: 0800 828 674
informatii@cjgalati.ro

Secretariat ATOP
0236-302563
atopgl@yahoo.com

Link-uri Utile

Biblioteca „V.A.Urechia” Galati

TUR VIRTUAL

cjgalati.ro © 2023