Continuă lucrările
la podul hObAnat al

Drumului de centură

Rulează videoul

Administraţia publică locală din unitatea administrativ-teritorială Judeţul Galaţi este organizată şi funcţionează în temeiul principiilor generale ale administraţiei publice, precum şi a următoarelor principii specifice: descentralizării, autonomiei locale, consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, cooperării, responsabilităţii şi al constrângerii bugetare.

SĂ EXPLORĂM SERVICIILE, PROGRAMELE
ȘI INIȚIATIVELE LOCALE.​

0 K
Populatia
orașului Galați
~ 0 Km
Drumuri
modernizate
0 MIL
Amenajare
spații verzi
~ 0 M
Lungimea podului hobanat

Link-uri Utile

Biblioteca „V.A.Urechia” Galati

TUR VIRTUAL

cjgalati.ro © 2023