Adrese utile

PRIMÃRIILE DIN JUDEŢUL GALAŢI

 

1 Primãria Municipiului Galaţi Centrala telefonicã 
       0236 – 307700 
Fax 0236 – 461460

webmaster@primariagalati.ro
sesizari@primaria.galati.ro

2 Primãria Municipiului Tecuci   
 
Centrala: 0372 – 364111
Secretariat: 0372- 364113
Fax 0236 – 816054
 

tecuci@gl.e-adm.ro

registratura@municipiultecuci.ro  
www.primariatecuci.ro

3 Primãria Oraşului Bereşti Tel./fax 0236 – 342316

Tel.      0236 – 342329
beresti@gl.e-adm.ro

primariaberesti@yahoo.com

4 Primãria Oraşului Târgu Bujor Tel./fax 0236 – 340561 
Tel.      0236 – 340339

           0236 – 340215
tirgu_bujor@gl.e-adm.ro

primariatgbujor@yahoo.com

5 Primãria Comunei Barcea

Tel/fax  0236 – 335703
Tel.      0236 – 335701

barcea@gl.e-adm.ro

6 Primãria Comunei Bãlãbãneşti Tel. 0236 – 348625

Fax 0236 – 348508
balabanesti@gl.e-adm.ro

primariabalabanesti@yahoo.com

7 Primãria Comunei Bãlãşeşti Tel /fax 0236 – 334782

Tel.      0236 – 334754
balasesti@gl.e-adm.ro

8 Primãria Comunei Bãleni

Tel./fax 0236 – 330530
Fax      0236 – 330430

baleni@gl.e-adm.ro

9 Primãria Comunei Bãneasa

Tel./fax 0236 – 348750

baneasa@gl.e-adm.ro

10 Primãria Comunei Bereşti Meria Tel./fax 0236 – 342434
Tel.       0236 – 342040 

            0236 – 342405
beresti_meria@gl.e-adm.ro

berestim@yahoo.com

11 Primãria Comunei Braniştea

Tel./fax 0236 – 332408

branistea@gl.e-adm.ro

12 Primãria Comunei Brãhãşeşti Tel./fax  0236 – 867606

Tel.       0236 – 867605
brahasesti@gl.e-adm.ro

primariabrahasesti@yahoo.com

13 Primãria Comunei Buciumeni

Tel./fax  0236 – 822703

Fax  0236 – 822885
buciumeni@gl.e-adm.ro

primaria_buciumeni_gl@yahoo.com

14 Primãria Comunei Cavadineşti Tel./ fax 0236 – 347515 

Tel./fax  0236 – 347509
cavadinesti@gl.e-adm.ro

15 Primãria Comunei Cerţeşti Tel./ fax 0236 – 337505
Tel.        0236 – 333734

             0236 – 337536
certesti@gl.e-adm.ro

16 Primãria Comunei Corni

Tel./fax 0236 – 330830
corni@gl.e-adm.ro

primaria_corni@yahoo.com

17 Primãria Comunei Corod Tel. 0236 – 864006
Fax 0236 – 864002
       0236 – 834993

corod@gl.e-adm.ro

primariacorodgl@yahoo.com

18 Primãria Comunei Cosmeşti Tel./fax 0236 – 336218

Tel.      0236 – 336252
cosmesti@gl.e-adm.ro

primaria.cosmesti@gmail.com

19 Primãria Comunei Costache Negri Tel. 0236 – 825810

Fax 0236 – 825886

costache_negri@gl.e-adm.ro

20 Primãria Comunei Cuca

Tel./fax 0236 – 331124

cuca@gl.e-adm.ro

21 Primãria Comunei Cudalbi Tel/fax  0236 – 862003  
            0236 – 862372

Tel.       0236 – 862055
primaria@comunaculdabi.ro

22 Primãria Cuza Vodã

Tel./fax 0236 – 831437
Tel.      0236 – 831531

cuza_voda@gl.e-adm.ro

23 Primãria Comunei Drãgãneşti

Tel./fax 0236 – 820130
pdraganesti@yahoo.com

24 Primãria Comunei Drãguşeni

Tel./fax 0236 – 331301
Tel.      0236 – 331553

draguseni@gl.e-adm.ro

25 Primãria Comunei Fârţãneşti

Tel./fax 0236 – 347439
Tel.      0236 – 347220

firtanesti@gl.e-adm.ro

26 Primãria Comunei Folteşti Tel. 0236 – 346006

Fax 0236 – 346041

foltesti@gl.e-adm.ro

27 Primãria Comunei Frumuşiţa Tel. 0236 – 344510

Fax 0236 – 344611

frumusita@gl.e-adm.ro

28 Primãria Comunei Fundeni Tel./fax 0236 – 821202

Tel.      0236 – 821091

fundeni@gl.e-adm.ro

29 Primãria Comunei Ghidigeni Tel. 0236 – 868220
      0236 – 868202

Fax 0236 – 868391

ghidigeni@gl.e-adm.ro

30 Primãria Comunei Gohor

Tel./fax 0236 – 865500
gohor@gl.e-adm.ro

primariagohorgl@yahoo.com

31 Primãria Comunei Griviţa

Tel./fax 0236 – 825302
Tel.      0236 – 825301

grivita@gl.e-adm.ro

32 Primãria Comunei Independenţa Tel. 0236 – 826936
      0236 – 826907

Fax 0236 – 826900

independenta@gl.e-adm.ro

33 Primãria Comunei Iveşti Tel. 0236 – 866004

Fax 0236 – 866261

ivesti@gl.e-adm.ro

34 Primãria Comunei Jorãşti Tel. 0236 – 340143

Fax 0236 – 331600

jorasti@gl.e-adm.ro

35 Primãria Comunei Lieşti Tel./fax 0236 – 821006
Tel.      0236 – 821020

primarialiesti@gmail.com

36 Primãria Comunei Matca Tel./fax 0236 – 860003

Tel.       0236 – 860004

matca@gl.e-adm.ro

37 Primãria Comunei Mãstãcani Tel. 0236 – 346503

Fax 0236 – 346980
mastacani@gl.e-adm.ro

mastacaniprimarie@yahoo.com

38 Primãria Comunei Movileni

Tel./Fax  0236 – 823002
movileni@gl.e-adm.ro

primaria.movileni@yahoo.com

39 Primãria Comunei Munteni Tel. 0236 – 820126

Fax 0236 – 832644
munteni@gl.e-adm.ro

40 Primãria Comunei Nãmoloasa

Tel./fax 0236 – 830504
Tel.      0236 – 830935
namoloasa@gl.e-adm.ro

primarianamoloasa@yahoo.com

41 Primãria Comunei Negrileşti

Tel/fax 0236 – 832671

negrilesti@gl.e-adm.ro

42 Primãria Comunei Nicoreşti Tel./fax 0236 – 867021

Tel.      0236 – 867127
nicoresti@gl.e-adm.ro

primarianicorestigalati@yahoo.com

43 Primãria Comunei Oancea

Tel./fax 0236 – 343011
primariaoancea@yahoo.com

44 Primãria Comunei Pechea Tel./fax 0236 – 823507

Tel.      0236 – 823552
pechea@gl.e-adm.ro

primaria.pechea@yahoo.com

45 Primãria Comunei Piscu

Tel./fax 0236 – 827502

piscu@gl.e-adm.ro

46 Primãria Comunei Poiana

Tel./fax 0236 – 867447
Tel.      0236 – 836696
poianaprimaria@yahoo.co.uk

47 Primãria Comunei Priponeşti Tel./fax 0236 – 868613

Tel.      0236 – 868351
priponesti@gl.e-adm.ro

prim.pripgl@artelecom.net

48 Primãria Comunei Rãdeşti 

Tel. 0236 – 333494

radesti@gl.e-adm.ro

49 Primãria Comunei Rediu Tel./fax 0236 – 330355

Tel.      0236 – 330049
primaria.rediu@yahoo.com

50 Primãria Comunei Schela

Tel./fax 0236 – 828165
Tel.      0236 – 828100
schela@gl.e-adm.ro

primariaschela@yahoo.com

51 Primãria Comunei Scînteieşti Tel. 0236 – 348007    
      0236 – 348059

Fax 0236 – 348000
primaria_scinteiesti@yahoo.com

52 Primãria Comunei Slobozia Conachi

Tel./fax 0236 – 824700
Tel.      0236 – 831400

slobozia_conachi@gl.e-adm.ro

53 Primãria Comunei Smârdan Tel. 0236 – 830035

Fax 0236 – 830020
smirdan@gl.e-adm.ro

primariasmardan@yahoo.com

54 Primãria Comunei Smulţi

Tel./fax 0236 – 331955
smulti@gl.e-adm.ro

primariasmulti@yahoo.com

55 Primãria Comunei Suceveni

Tel./fax 0236 – 348260
Tel.      0236 – 348265
suceveni@gl.e-adm.ro

primaria_suceveni@yahoo.co.uk

56 Primãria Comunei Suhurlui

Tel. 0236 – 335511
suhurlui@gl.e-adm.ro

primariasuhurlui@yahoo.com

57 Primãria Comunei Şendreni Tel./fax 0236 – 826375

Tel.      0236 – 826622

sendreni@gl.e-adm.ro

58 Primãria Comunei Tudor Vladimirescu Tel./fax 0236 – 828606
Tel.      0236 – 828603

tudor_vladimirescu@gl.e-adm.ro

primaria@tudor-vladimirescu.ro

59 Primãria Comunei Tuluceşti Tel./fax 0236 – 345707
Tel.      0236 – 345007 
            0236 – 345016

            0236 – 345138
tulucesti@gl.e-adm.ro

tulucesti@yahoo.com

60 Primãria Comunei Ţepu

Tel./fax 0236 – 869002

tepu@gl.e-adm.ro

61 Primãria Comunei Umbrãreşti

Tel./fax 0236 – 829400
Tel.      0236 – 829717
umbraresti@gl.e-adm.ro

primariaumbraresti@hotmail.com

62 Primãria Comunei Valea Mãrului Tel./fax 0236 – 863444

Tel.      0236 – 863740

valea_marului@gl.e-adm.ro

63 Primãria Comunei Vânãtori

Tel./fax 0236 – 344004
Tel.      0236 – 344383
vinatori@gl.e-adm.ro

primaria@primariavinatori.ro

64 Primãria Comunei Vârlezi

Tel./fax 0236 – 332230
Tel.      0236 – 332168
virlezi@gl.e-adm.ro

primariavarlezi@yahoo.com

65 Primãria Comunei Vlãdeşti

Tel./fax 0236 – 343079
Fax      0236 – 343299
vladesti@gl.e-adm.ro

 

 

Distribuie:
Anterior Date istorice privind judeţul Galaţi

Link-uri Utile

Biblioteca „V.A.Urechia” Galati

TUR VIRTUAL

cjgalati.ro © 2023