Proiecte de perspectivã

 

 

Titlu proiect

Valoare estimată

Observații

Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Băneasa – Rogojeni (DJ 242D)

58.073.947,90 lei

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală

Creșterea eficienței energetice pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Cuvioasă Parascheva”

1.628.526,25 lei

Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Consolidarea capacității de reacție la criza sanitară COVID-19, în unitățile de învățământ special din județul Galați

494.465.45 lei

Consolidarea capacității de reacție la criza sanitară COVID-19

 

 

 

Anterior Hotãrârea nr.350

Link-uri Utile

Biblioteca „V.A.Urechia” Galati

TUR VIRTUAL

cjgalati.ro © 2023