Formulare

Autorizatie de construire/desfiintare
Comunicare începere lucrãri
Cerere autorizatie de construire/desfiintare
Comunicare începere lucrãri ITC
Anexã cerere autorizatie de construire/desfiintare
Comunicare încheiere lucrãri
Aviz Consiliu autorizatie de construire/desfiintare
Comunicare încheiere lucrãri ITC
Cerere prelungire autorizatie de construire/desfiintare
Model panou identificare
Certificat de urbanism
Procedura de emitere a certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire/desfiintare
Cerere certificat de urbanism
Declaratie privind valoarea reală a lucrărilor executate
Aviz Consiliu certificat de urbanism
Cerere prelungire certificat de urbanism

      Cererile pentru obtinerea Certificatului de urbanism si a Autorizatiei de construire/desfiintare, însotite de documentele prevãzute în Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de constructii, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare (M.O. nr.797 bis/2009), art.33 alin.1 si art.45 alin.3, se depun la registratura Consiliului Judetului Galati, str. Eroilor nr.7B.

Distribuie:
Anterior Hotãrârea nr. 37

Link-uri Utile

Biblioteca „V.A.Urechia” Galati

TUR VIRTUAL

cjgalati.ro © 2023