Vă comunicăm că la adresa https://mfe.gov.ro/ptj-apel-idei-proiecte/ a fost publicat anuntul pentru lansarea

Apelul pentru idei de proiecte pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2024/795 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 februarie 2024 de instituire a platformei „Tehnologii strategice pentru Europa” (STEP), dedicat următoarelor sectoare de activitate:

  • Tehnologii digitale și inovare în domeniul tehnologiei profunde
  • Tehnologii curate și eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor
  • Biotehnologii

În elaboarea propunerilor de proiecte se vor avea în vedere prevederile:

  • Regulamentului (UE) 2021/1056 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de instituire a Fondului pentru o tranziție justă, consolidate.
  • Regulamentului (UE) 2014/651 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat Text cu relevanță pentru SEE, consolidat.
  • Regulamentului (UE) 2024/795 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 februarie 2024 de instituire a platformei „Tehnologii strategice pentru Europa” (STEP)
  • Comunicarea Comisiei (C/2024/3209), Notă de orientare privind anumite dispoziții ale Regulamentului (UE) 2024/795 de instituire a platformei „Tehnologii strategice pentru Europa” (STEP).

Model Fișă de proiect (descarcă varianta docx)

Fișa de proiect se va depune pe adresa de email: secretariat.dgdrtj@mfe.gov.ro până la data de 03.06.2024, ora 12.”

Distribuie: