Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri:
 
 
1. privind: aprobarea unor contribuții financiare ale Județului Galați către Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est pentru anul 2024
2. privind: aprobarea plăţii cotizaţiei Județului Galați, prin Consiliul Judeţean Galaţi, către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Infrastructura de Transport de Interes Strategic, în zona de Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călăraşi și Ialomița pentru anul 2024
3. privind: aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor de pe teritoriul județului Galați
4. privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2024 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Barcea (U.A.T. a comunei Barcea)
5. privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi Tecuci din cadrul Complexului de servicii Tecuci al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
6. privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Speranţa” din cadrul Complexului de servicii Tecuci al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
7. privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2024 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Valea Mărului (U.A.T. a comunei Valea Mărului)
8. privind: aprobarea parteneriatului între UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați şi Poliția Locală Galați, în vederea organizării ediției a III-a a evenimentului „Rolul Poliției Locale în dezvoltarea comunității locale”
9. privind: aprobarea parteneriatului între UAT Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați şi Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – Filiala CECCAR Galați, în vederea deșfășurării Concursului de cultură și educație financiar contabilă – etapa județeană
10. privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 317/26.09.2023 privind participarea Judeţului Galaţi la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020 – 2024
11. privind: exprimarea acordului prealabil în ceea ce privește proiectele de investiții: „Înființare sistem de canalizare și stație de epurare apă uzată în comuna Grivița, județul Galați” și „Înființarea distribuției de gaze naturale în comuna Grivița, județul Galați”
12. privind: constituirea dreptului de administrare în favoarea Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galați asupra unui bun imobil aferent obiectivului de investiție „Amenajare Sală Spectacole Centrul Cultural Dunărea de Jos Galați”, aflat în domeniul public al judeţului Galaţi
13. privind: constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați asupra bunurilor imobile aferente obiectivelor de investiții „Clădire pentru Relocare Sediu Prosectură Medicină Legală” și „Instalație electrică de utilizare pentru asigurare spor putere prosectură medicină legală-Spitalul Județean”, aflate în domeniul public al judeţului Galaţi
14. privind: modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi
15. privind: completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 56/29.02.2024 privind acordarea unui stimulent financiar personalului medical superior din cadrul Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi
16. privind: modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi
17. privind: validarea desemnării nominale a domnului Aurel Mihail TOPCIU, Împuternicit Șef Serviciu al Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Galaţi, ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi
18. privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 223 din 26 octombrie 2020 privind stabilirea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi, cu modificările și completările ulterioare
19. privind: aprobarea atribuirii Licențelor de traseu pentru operatorii de transport rutier ale căror oferte au fost stabilite câștigătoare în cadrul procedurii de atribuire CN1056378/18.06.2023 și stabilirea tarifelor de călătorie practicate de aceștia pe traseele pe care vor presta Serviciul public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în județul Galați (Grupele 1 şi 2)
20. privind: aprobarea de acte adiționale la Contractele de Delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Galați, încheiate la data de 30.06.2023
21. privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 450 din 22.12.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultați din Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiție: „REABILITARE GRADINA BOTANICA SI CREAREA DE FACILITATI DE TURISM PENTRU TINERI, COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTE ALE NATURII ”RASVAN ANGHELUTA” GALATI „
22. privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici finali ai obiectivului de investiție „Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor”
23. privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici finali ai obiectivului de investiție „Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor”
24. privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici finali ai obiectivului de investiție „Bază de agrement cu specific pescăresc Zătun 2”
25. privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiu de fezabilitate (SF) privind realizarea obiectivului de investiție «Infrastructura de producere a energiei regenerabile pentru Spitalul Orășenesc Târgu Bujor» județul Galaţi
26. privind: aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 31.03.2024
27. privind: rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi, al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii și fondurilor externe nerambursabile pe anul 2024 şi estimările pe anii 2025-2027
28. privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultați din Documentația tehnică pentru autorizarea lucrărilor de desființare (DTAD) Corp C2 și Corp C8 Spitalul Municipal Anton Cincu Tecuci