Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri:
 
 
1. privind: aprobarea contului anual de exacutie al Judetului Galati si al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri propriisi situatiile financiare anuale-bilantul contabil al bugetului local la data de 31.12.2023
2. privind: aprobarea „Raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de menţinere a calităţii aerului în judeţul Galaţi, 2019-2023”
3. privind: aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități „Sf. Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir” în vederea organizării ediției a IV-a a evenimentului caritabil „Fir întins pentru ajutor”
4. privind: aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Asociația Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” Galați în vederea organizării competiției sportive „Cupa Danubius”, ediția 2024
5. privind: validarea desemnării nominale a domnului Fănel-Cătălin RACOVIȚĂ-MIC, Împuternicit Inspector Șef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Eremia Grigorescu” al Judeţului Galaţi, ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi
6. privind: aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Asociația Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană Galaţi în vederea organizării Concursului Național de Pescuit Sportiv pentru Nevăzători ediția      a VI-a
7. privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galaţi nr. 57/28.02.2022 privind aprobarea proiectului „Lucrări de modernizare instalații electrice și realizare instalații de ventilare și tratarea aerului, cu presiune negativa CORP A și CORP C din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Galați”, a cheltuielilor aferente și a protocolului de implementare pentru realizarea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare și a Hotărârii Consiliului Județean Galaţi nr. 184/26.05.2022 privind aprobarea Acordului de parteneriat în vederea implementării în comun a proiectului „Lucrări de modernizare instalații electrice și realizare instalații de ventilare și tratarea aerului, cu presiune negativa CORP A și CORP C din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Galați, cu modificările şi completările ulterioare
8. privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 2 din 15 ianuarie 2024 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Reabilitare termică și modernizare energetică a instalațiilor aferente Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați”
9. modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 1 din 15 ianuarie 2024 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Eficientizare energetică a clădirii Serviciului de Ambulanță Tecuci, județul Galați”
10. privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiție «Dezvoltarea infrastructurii medicale din cadrul Ambulatoriului Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”» Galaţi
11. privind: aprobarea parteneriatului între Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați și Instituția Prefectului județului Galați
12. privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici finali ai obiectivului de investiții: Lucrări de modernizare instalații electrice și realizare instalații de ventilare și tratarea aerului cu presiune negativă, Corp A și Corp C – Spitalul de Pneumoftiziologie Galați
13. privind: constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului Orășenesc Târgu Bujor asupra bunurilor imobile aferente obiectivelor de investiții „Construire Pavilion Pediatrie și Modernizare Spitalul Orășenesc Târgu Bujor” și „Extindere, Reabilitare, Modernizare și Dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Orășenesc Târgu Bujor”, aflate în domeniul public al judeţului Galaţi
14. privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 437/22.12.2023 privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galați asupra unor imobile (terenuri și construcții) aflate în proprietatea publică a judeţului Galaţi
15. privind: aprobarea parteneriatului dintre Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și S.C. C.F.R. S.A. – S.R.C.F. GALAȚI în vederea realizării în comun a lucrărilor de modernizare a trecerii la nivel cu calea ferată de pe drumul județean DJ 251 K în localitatea Independența
16. privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi
17. privind: aprobarea solicitării Consiliului Local al orașului Târgu Bujor privind trecerea unui bun imobil din domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați, în domeniul public al orașului Târgu Bujor și administrarea Consiliului Local al orașului Târgu Bujor
18. privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2024 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cuca (U.A.T. a comunei Cuca)
19. privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2024 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cerţeşti (U.A.T. a comunei Cerţeşti)
20. privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2024 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Nicoreşti (U.A.T. a comunei Nicoreşti)
21. privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi de socializare şi petrecere a timpului liber (tip club) pentru persoane vârstnice „Sofia” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
22. privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
23. privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2024 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Tuluceşti (U.A.T. a comunei Tuluceşti)
24. privind: modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi
25. privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi
26. privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2024 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Independenţa (U.A.T. a comunei Independenţa)
27. privind: modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi
28. privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 56/29.02.2024 privind acordarea unui stimulent financiar personalului medical superior din cadrul Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi
29. privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2024 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al municipiului Galaţi (U.A.T. a municipiului Galaţi)
30. privind: aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați şi Asociația Profesională a Polițiștilor Locali „GalPol”, în vederea organizării la Galați a evenimentului „ULTRAMARATON”, ediția 2024
31. privind: modificarea Anexei nr.7 din Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 453 din 22 decembrie 2023 privind aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul fiscal 2024
32. privind: aprobarea de acte adiționale la Contractele de Delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Galați, încheiate la data de 30.06.2023
33. privind: rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi, al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2024 şi estimările pe anii 2025-2027
34. privind: aprobarea atribuirii Licențelor de traseu pentru operatorii de transport rutier ale căror oferte au fost stabilite câștigătoare în cadrul procedurii de atribuire CN1056378/18.06.2023 și stabilirea tarifelor de călătorie practicate de aceștia pe traseele pe care vor presta Serviciul public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în județul Galați
35. privind: aprobarea participării Județului Galați cu bunuri imobile la funcționarea Parcului de Soft Galați – parc științific și tehnologic administrat de S.C. Future Incubation Park S.R.L. Galați
36. privind: modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi
37. privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultați din Documentația tehnică pentru autorizarea lucrărilor de desființare (DTAD) Corp C11 și Corp C13 Spitalul Municipal Anton Cincu Tecuci
38. privind: aprobarea acordării dreptului exclusiv de utilizare a mijloacelor fixe, proprietate a Județului Galați, către Societatea Distribuție Energie Electrică România S.A., rezultate în urma realizării obiectivului de investiție „Extindere RED în vederea alimentării cu energie electrică locuințe pentru tineri, destinate închirierii specialiștilor din sănătate,
etapa 1, 20 unități locative, municipiul Galați, str. Brăilei nr. 177″, precum și constituirea, cu titlu gratuit, a dreptului de uz și a dreptului de servitute de trecere subterană și supraterană asupra terenului ocupat de capacitățile energetice aferente investiției
39. privind: trecerea unor active corporale (construcții) din domeniul public al județului Galați și administrarea Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci în domeniul privat al județului Galați și administrarea Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci, în vederea scoaterii din funcţiune şi desființării