Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri:
 
 
1. privind: acordarea unui stimulent financiar fizicienilor medicali din cadrul Laboratorului Radioterapie al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi
2. privind: aprobarea bugetului local al Judeţului Galaţi, bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi bugetului împrumutului extern pe anul 2024 şi estimările pe anii 2025-2027
3. privind: aprobarea dezlipirii în două loturi distincte a imobilului – teren înscris în cartea funciară nr. 108836, situat în municipiul Tecuci, strada 1 Decembrie 1918, nr.75, județul Galați, nr. cadastral 108836, aflat în domeniul public al Judeţului Galaţi şi în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați
Distribuie: