Dispoziţia nr.179 din 6 februarie 2018 privind aprobarea procedurii de organizare şi desfaşurare a probei suplimentare de testare a competenţelor specifice în cazul concursurilor organizate în vederea ocupãrii funcţiilor publice vacante sau temporar vacante la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi
Dispoziţia nr.180 din 6 februarie 2018 privind aprobarea procedurii de solicitare a cazierului judiciar de la autoritatea competentã sã emitã acest document, pentru candidaţii la concursurile organizate în vederea ocupãrii funcţiilor publice vacante sau temporar vacante la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi
 
POSTURI VACANTE
 
„ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT DE INTERES STRATEGIC, ÎN ZONA DE EST ȘI SUD – JUDEȚELE GALAȚI, BRĂILA, CĂLĂRAȘI ȘI IALOMIȚA, organizează în perioada 26.02.2024 – 11.03.2024 la sediul Asociației din str. Domnească nr. 91, Galaţi, concurs/examen pentru ocuparea funcţiilor de:
Specialist monitorizare executare contracte Galați
– Specialist monitorizare executare contracte Brăila
– Specialist monitorizare executare contracte Ialomița
– Specialist monitorizare executare contracte Călărași
„ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT DE INTERES STRATEGIC, ÎN ZONA DE EST ȘI SUD – JUDEȚELE GALAȚI, BRĂILA, CĂLĂRAȘI ȘI IALOMIȚA, organizează în perioada 20.02.2024 – 04.03.2024 la sediul Asociației din str. Domnească nr. 91, Galaţi, concurs/examen pentru ocuparea funcţiilor de:
Specialist monitorizare executare contracte Galați
– Specialist monitorizare executare contracte Brăila
– Specialist monitorizare executare contracte Ialomița
– Specialist monitorizare executare contracte Călărași
 „Consiliul Judeţean Galaţi cu sediul în str. Eroilor nr. 7, Galaţi, organizează în intervalul 19.02.2024 – 26.03.2024 la sediul precizat mai sus, procedura de selecţie pentru ocuparea poziţiilor de INTERN în cadrul „Programului de Internship al Consiliului Judeţean Galaţi”.
„ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT DE INTERES STRATEGIC, ÎN ZONA DE EST ȘI SUD – JUDEȚELE GALAȚI, BRĂILA, CĂLĂRAȘI ȘI IALOMIȚA, organizează în intervalul 30.01.2024 – 09.02.2024 la sediul Asociației din str. Domnească nr. 91, Galaţi, concurs/examen pentru ocuparea funcţiei de responsabil tehnic.
ANUNŢ privind modificările intervenite în organizarea concursului/examenului pentru ocuparea funcţiior vacante în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru infrastructura de transport de  interes strategic, în zona de Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călărași și Ialomița
„ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT DE INTERES STRATEGIC, ÎN ZONA DE EST ȘI SUD – JUDEȚELE GALAȚI, BRĂILA, CĂLĂRAȘI ȘI IALOMIȚA, organizează în intervalul 30.01.2024 – 09.02.2024 la sediul Asociației din str. Domnească nr. 91, Galaţi, concurs/examen pentru ocuparea funcţiei de responsabil juridic
ANUNŢ privind modificările intervenite în organizarea concursului/examenului pentru ocuparea funcţiior vacante în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru infrastructura de transport de interes strategic, în zona de Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călărași și Ialomița
Consiliul Judeţean Galaţi cu sediul în str. Eroilor nr. 7, Galaţi, organizează în intervalul 15.01.2024 – 20.02.2024 la sediul precizat mai sus, procedura de selecţie pentru ocuparea poziţiilor de INTERN în cadrul „Programului de Internship al Consiliului Judeţean Galaţi”
Consiliul Judeţean Galaţi cu sediul în str. Eroilor nr. 7, Galaţi, organizează la sediul precizat mai sus, concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unei funcţii contractuale de execuţie vacantă, inspector de specialitate, grad profesional I A- 1 post vacant la Compartimentul programe,Direcţia programe
4). Consiliul Judeţean Galaţi cu sediul în str. Eroilor nr. 7, Galaţi, organizează la sediul precizat mai sus, concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unei funcţii contractuale de execuţie vacantă, inspector de specialitate, grad profesional I A- 1 post vacant la Compartimentul programe,Direcţia programe ……(citeste)
– Fișa postului