privind: aprobarea contului anual de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii și situațiile financiare anuale – bilanțul contabil al bugetului local la data de 31.12.2023