privind: atribuirea în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe, pe durata execuției investiției, în vederea construirii de locuințe de serviciu, a imobilului situat în municipiul Tecuci, str. Costache Conachi nr. 35, înscris în Cartea Funciară nr. 119009