privind: aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului «Ambulatoriu Integrat Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci – Corp Nou»