privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Studiu de Fezabilitate privind realizarea obiectivului de investiţie: «AMBULATORIU INTEGRAT SPITALUL MUNICIPAL „ANTON CINCU” TECUCI – CORP NOU»