privind: transmiterea în administrarea Serviciului Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Galați a obiectivului de investiții „Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2”