privind: asumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru şcoli al României, precum şi aprobarea listei produselor ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru şcoli al României şi stabilirea măsurilor educative aferente pentru anii şcolari 2024-2025 şi 2025-2026
Distribuie: