privind: aprobarea parteneriatului dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi UAT Comuna Suceveni prin Consiliul Local al comunei Suceveni, judeţul Galaţi, pentru derularea Programului multianual privind finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism pentru perioada 2024-2027
Distribuie: