privind: aprobarea parteneriatului dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi UAT Comuna Slobozia Conachi prin Consiliul Local al comunei Slobozia Conachi, judeţul Galaţi, pentru derularea Programului multianual privind finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism pentru perioada 2024-2027
Distribuie: