Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri:
 
 
1. privind: aprobarea dezlipirii în două loturi distincte a imobilului – teren înscris în Cartea Funciară nr. 102210, situat în municipiul Tecuci str. Costache Conachi nr.35, aflat în domeniul public al Judeţului Galaţi şi în administrarea Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci
2. privind: aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Centrul Județean de Excelență Galați în vederea participării Echipei de robotică RoSophia #21455 la etapa mondială a competiției FIRST Tech Challenge