Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri:
 
 
1. privind: aprobarea parteneriatului între UAT Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați şi Asociaţia Liga Studenților Străini din Galați, în vederea organizării unei activităţi culturale
2. privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Studiu de Fezabilitate privind realizarea obiectivului de investiţie: «AMBULATORIU INTEGRAT SPITALUL MUNICIPAL „ANTON CINCU” TECUCI – CORP NOU»
3. privind: aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului «Ambulatoriu Integrat Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci – Corp Nou»