UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL GALAȚI lansează apelurile de exprimare a interesului în cadrul  Programului Tranziție Justă 2021-2027

În data de 22 ianuarie 2024, se lansează apelurile de exprimare a interesului în cadrul  Programului Tranziție Justă 2021-2027 pentru:
Apelul A) – Identificarea și includerea de investiții productive în întreprinderi mari,
Apelul B) – Identificarea de investiții în activități de tip ETS care se încadrează sub plafoanele din Directiva 87/2003, cu modificările și completările ulterioare,
Apelul C) – Identificarea de investiții destinate reducerii substanțiale de emisii de gaze cu efect de seră.

Categoriile de beneficiari pentru aceste apeluri sunt:
– pentru apel A, întreprinderile mari,
– pentru apelul B, întreprinderile mici și mijlocii,
– pentru apelul C, întreprinderile mari.
Anunțul de lansare al apelurilor, procedura prin care sunt prezentate condițiile de depunere a aplicațiilor, inclusiv criteriile de analiză și  evaluare și formularele aferente aplicațiilor ce pot fi depuse sunt atașate mai jos.

Termenul limită pentru depunerea Formularului de exprimare a interesului (Anexa 2) este: 12.02.2024
Distribuie: