Hotãrârea nr. 119

      privind: aprobarea parteneriatului între UAT Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați şi Asociaţia Liga Studenților Străini din Galați, în vederea organizării unei activităţi culturale Citeste

Hotãrârea nr. 118

      privind: aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului «Ambulatoriu Integrat Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci – Corp Nou» Citeste

Hotãrârea nr. 117

      privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Studiu de Fezabilitate privind realizarea obiectivului de investiţie: «AMBULATORIU INTEGRAT SPITALUL MUNICIPAL „ANTON CINCU” TECUCI – CORP NOU» Citeste

Proiecte De Hotărâre – Ședință extraordinară – CJG (publicat 17 aprilie 2024)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri:    1. privind: aprobarea parteneriatului între UAT Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați şi Asociaţia Liga Studenților Străini din Galați, în vederea organizării unei activităţi culturale Citeste 2. privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Studiu de Fezabilitate privind realizarea obiectivului de investiţie: «AMBULATORIU […]

Proiecte De Hotărâre – Ședință ordinară – CJG (aprilie 2024)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri:    1. privind: aprobarea unor contribuții financiare ale Județului Galați către Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est pentru anul 2024 Citeste 2. privind: aprobarea plăţii cotizaţiei Județului Galați, prin Consiliul Judeţean Galaţi, către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Infrastructura de […]

Hotãrârea nr. 116

      privind: transmiterea în administrarea Serviciului Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Galați a obiectivului de investiții „Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2” Citeste

Hotãrârea nr. 115

      privind: atribuirea în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe, pe durata execuției investiției, în vederea construirii de locuințe de serviciu, a imobilului situat în municipiul Tecuci, str. Costache Conachi nr. 35, înscris în Cartea Funciară nr. 119009 Citeste

Proiecte De Hotărâre – Ședință extraordinară – CJG (publicat 10 aprilie 2024)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri:    1. privind: atribuirea în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe, pedurata execuției investiției, în vederea construirii de locuințe de serviciu, a imobiluluisituat în municipiul Tecuci, str. Costache Conachi nr. 35, înscris în Cartea Funciară nr.119009 Citeste 2. privind: transmiterea în administrarea […]

Hotãrârea nr. 114

      privind: aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Centrul Județean de Excelență Galați în vederea participării Echipei de robotică RoSophia #21455 la etapa mondială a competiției FIRST Tech Challenge Citeste

Hotãrârea nr. 113

      privind: aprobarea dezlipirii în două loturi distincte a imobilului – teren înscris în Cartea Funciară nr. 102210, situat în municipiul Tecuci str. Costache Conachi nr.35, aflat în domeniul public al Judeţului Galaţi şi în administrarea Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci Citeste

Proiecte De Hotărâre – Ședință extraordinară – CJG (publicat 04 aprilie 2024)

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor  proiecte de hotãrâri:    1. privind: aprobarea dezlipirii în două loturi distincte a imobilului – teren înscris în Cartea Funciară nr. 102210, situat în municipiul Tecuci str. Costache Conachi nr.35, aflat în domeniul public al Judeţului Galaţi şi în administrarea Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci Citeste […]

Link-uri Utile

Biblioteca „V.A.Urechia” Galati

TUR VIRTUAL

cjgalati.ro © 2023