Hotărârea nr.227

Privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judeţean al domnului Mărgărit Mitică – Marius 

Hotărârea nr.230

Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi, Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi, Camerei Agricole a Judeţului Galaţi şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi pentru anul 2013 

Hotărârea nr.231

Privind acordarea Diplomei de Onoare a judeţului Galaţi colectivului compus din domnii Prof. dr. ing. Lucian Georgescu, Lector dr. Gabriel Murariu, Doctorand Ionuţ Mocanu şi Doctorand Florin Mingireanu 

Hotărârea nr.233

Privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei de conducere de Director al Unităţii Medico-Sociale Găneşti – judeţul Galaţi, de către dl. Moroşanu Aristide, contabil şef în cadrul aparatului Unităţii Medico-Sociale Găneşti – judeţul Galaţi 

Hotărârea nr.226

Privind repartizarea sumei 113 mii lei din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumei de 828 mii lei din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 

Hotărârea nr.212

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi, instituţie publică de cultură în subordinea Consiliului Judeţului Galaţi

Hotărârea nr.214

Privind eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC DUMONY SRL pe traseul Costache Negri – Pechea

Link-uri Utile

Biblioteca „V.A.Urechia” Galati

TUR VIRTUAL

cjgalati.ro © 2023