Hotãrârea nr.117

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005, a programului de rentabilizare a activitãtii economice si întãrirea disciplinei economico-financiare, a obiectivelor si criteriilor de performantã la S.C. Drumuri si Poduri S.A. Galati

Hotãrârea nr.116

privind aprobarea studiilor de fezabilitate si a proiectelor tehnice aferente lucrãrilor necesare continuãrii si finalizãrii investitiilor Consiliului Judetului Galati în anul 2005

Hotãrârea nr.115

privind modificarea Hotãrârilor de consiliu nr.446/27.02.2004, 461/17.05.2004 si 69/20.09.2004, în vederea finantãrii proiectelor necesare continuãrii si finalizãrii investitiilor Consiliului Judetului Galati si a unor lucrãri în judetul Galati

Hotãrârea nr.113

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetului Galati în consiliile de administratie ale institutiilor de culturã si artã de interes judetean

Hotãrârea nr.112

privind numirea domnului Roman Apostol Picu în functia de director general al Centrului Judetean de Protectie a Plantelor Galati

Hotãrârea nr.110

privind aprobarea suplimentãrii cofinantãrii cu suma de 105.000.000 lei pentru definitivarea proiectului Centrul Social Comunitar pentru mama si copilul abuzat

Hotãrârea nr.102

privind adoptarea bugetului judetului Galati pe anul 2005, precum şi aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judetului Galati, a bugetului Directiei Generale de Asistentã Socialã si Protectia Copilului si a bugetului Centrului Judetean pentru Protectia Plantelor pe anul 2005

Hotãrârea nr.109

privind alocarea sumei de 25.700 Euro din fondul de rezervã bugetarã pe anul 2005 al Consiliului Judetului Galati pentru cofinantarea proiectului RESTAURO II – Cursuri de instruire pentru restauratori de bunuri culturale – ambient citadin, for public

Hotãrârea nr.108

privind numirea doamnei Lidia Gabriela Nica ca director executiv interimar al Directiei generale de asistentã socialã si protectia copilului Galati

Hotãrârea nr.106

privind declararea utilitãtii publice de interes local a lucrãrii LTE Locuinte Piata Centralã etapa a III-a Galati, Drumuri – reglementare circulatie pe str. Traian c/c str. Tecuci, conform prevederilor Legii nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauzã de utilitate publicã

Hotãrârea nr.104

privind aprobarea modului de constituire a delegatiei Consiliului Judetului Galati la ceremoniile oficiale de depunere a coroanelor

Hotãrârea nr.103

privind modificarea Deciziei nr.8/08.05.1992 referitoare la constituirea comisiei de stabilire si evaluare a unor terenuri detinute de societatea comercialã METEX S.A. Galati

Link-uri Utile

Biblioteca „V.A.Urechia” Galati

TUR VIRTUAL

cjgalati.ro © 2023