Programe si strategii proprii

STRATEGIA PENTRU îMPÃDURIRI 2013 – 2016 Hotãrârea nr.159/2015 privind aprobarea Programului de dezvoltare al judeţului Galaţi 2016-2021   Hotãrârea nr.263/26.02.2013 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în judeţul Galaţi, pentru perioada 2013 – 2020   Hotãrârea nr.79/23.05.2016 privind modificarea Hotărârii nr.217/2012 a Consiliului Judeţului Galaţi privind aprobarea Programului judeţean de transport rutier public […]

Rapoarte

  Plan judetean de comunicare pe anul 2012  Studiu de impact 2010 Plan judetean de comunicare pe anul 2011 Raport de activitate pe anul 2008 Raport de activitate pe anul 2007 Raport de activitate pe anul 2006 Plan de actiune pe anul 2006 Protocol de parteneriat pe anul 2006 Raport de activitate pe anul 2005 […]

Libertatea de informare

      Libertatea de informare este un drept fundamental al omului, stipulat în primele rezoluţii adoptate de Adunarea Generalã a Naţiunilor Unite.     Accesul liber şi neîngrãdit al persoanei la orice informaţie de interes public, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autoritãţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele […]

Modalitãti de contestare

  Modalitãţile de contestare a deciziei autoritãţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se considerã vãtãmatã în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate   În cazul în care o persoanã considerã cã dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încãlcat, aceasta se poate adresa cu […]

Documente de interes public

  LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC   conform Legii nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificãrile şi completãrile ulterioare   Hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi; Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi; Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi şi Regulamentul […]

Coordonate de contact

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI Adresa: Str. Eroilor nr. 7, Galaţi, România, cod: 800119 Tabel telefoane – Consiliul Judetean Galati Fax:      0236-460703 E-mail: conducere@cjgalati.ro  Pagina web: www.cjgalati.ro   Vizualizaţi Consiliul Judetean Galati pe o hartă mai mare

Structura organizatoricã

Structura organizatoricã DEMNITARI PUBLICI CU FUNCŢII DE CONDUCERE conducere@cjgalati.ro FOTEA Costel – Preşedinte0236-302520fax:0236-460703 CUCU Doina – Vicepreședinte0236-302528 SANDU Mitică – Vicepreședinte0236-302524 ADMINISTRATOR PUBLIC EPURE Camelia0236-302509 SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI COCA Ionel  (cu caracter temporar)0236-302500 DIRECŢIA ECONOMIE ŞI FINANŢE dir.def@cjgalati.ro STOICA George – Director executiv0236-302541 Compartimentul analizã, sintezã si derulare programe comunitare0236-3025460236-302547sinteze@cjgalati.ro Compartimentul contabilitate0236-3025400236-302544contabilitate@cjgalati.ro Casierie0236-302545 Compartimentul […]

Solicitare Informații. Legislație

Accesul publicului la informaţiile de interes public difuzate din oficiu se realizează prin prezentul site şi prin consultarea documentelor afişate la Punctul de informare – documentar organizat în clădirea din strada Eroilor nr. 7B, Etaj I, Camera 3. Persoanele fizice sau juridice care doresc să solicite informaţii de interes public la cerere, se vor adresa […]

Institutii sanitare din reteaua Consiliului Judetean Galati

Denumire Conducere Coordonate de contact Pagina web SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢÃ „SFÂNTUL APOSTOL ANDREI” GALAŢI Manager: Valentina-Alina DOBREA (cu contract de management) Galaţi, Str. Brãilei nr. 177, cod 800578 Tel/fax: 0236-461.000 E-mail: secretariat@spitalulurgentagalati.ro Purtãtor de cuvânt: dr. Grigorica Lucica  www.spitalulurgentagalati.ro SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE „SFÂNTA CUVIOASA PARASCHEVA” GALAŢI Manager interimar: Costin Angelica Galaţi, str. […]

Formulare

Autorizatie de construire/desfiintare Comunicare începere lucrãri Cerere autorizatie de construire/desfiintare Comunicare începere lucrãri ITC Anexã cerere autorizatie de construire/desfiintare Comunicare încheiere lucrãri Aviz Consiliu autorizatie de construire/desfiintare Comunicare încheiere lucrãri ITC Cerere prelungire autorizatie de construire/desfiintare Model panou identificare Certificat de urbanism Procedura de emitere a certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire/desfiintare Cerere certificat de urbanism Declaratie […]

Link-uri Utile

Biblioteca „V.A.Urechia” Galati

TUR VIRTUAL

cjgalati.ro © 2023