ANUNT PUBLIC – (publicat 13.09.2019)

În conformitate cu dispoziţiile art. 4 lit. b) şi art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi aduce la cunoştinţă publică faptul că se iniţiază procedura de elaborare a proiectului de act administrativ cu caracter normativ hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor pentru elevii din mediul rural cu rezultate deosebite la admiterea la liceu.

 

 Afişat la data de 13 septembrie 2019.

 

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa Compartimentului relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP,

o   persoane de contact: consilier Teodor Laura, consilier Drugău Anda;

o   coordonate de contact:  telefon: 0236-302.513 şi tel/fax 0236-460.556.

 

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act administrativ cu caracter normativsupus consultării publice se înaintează în scris şi pot fi transmise:

Øprin poşta electronică, către contul de e-mail: informatii@cjgalati.ro;

Øla adresa poştală a Consiliului Judeţean Galaţi: Municipiul Galaţi, str. Eroilor nr. 7, cod poştal 800.119;

Øsau se pot depune direct la Compartimentul relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP, la sediul din strada Eroilor nr. 7 B, etaj 1, camera 3.

 

Termenul limită până la care se pot înregistra propuneri este data de 22 septembrie 2019.

Anterior PLANUL DE MENŢINERE A CALITĂŢII AERULUI ȊN JUDEŢUL GALAŢI 2019-2023

Link-uri Utile

Biblioteca „V.A.Urechia” Galati

TUR VIRTUAL

cjgalati.ro © 2023