Hotãrârea nr. 128

      privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 317/26.09.2023 privind participarea Judeţului Galaţi la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020 – 2024 Citeste

Hotãrârea nr. 126

      privind: completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 56/29.02.2024 privind acordarea unui stimulent financiar personalului medical superior din cadrul Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi Citeste

Hotãrârea nr. 125

      privind: modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi Citeste

Hotãrârea nr. 124

      privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Speranţa” din cadrul Complexului de servicii Tecuci al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi Citeste

Hotãrârea nr. 123

      privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi Tecuci din cadrul Complexului de servicii Tecuci al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi Citeste

Hotãrârea nr. 122

      privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2024 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Valea Mărului (U.A.T. a comunei Valea Mărului) Citeste

Hotãrârea nr. 121

      privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2024 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Barcea (U.A.T. a comunei Barcea) Citeste

Hotãrârea nr. 120

      privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 223 din 26 octombrie 2020 privind stabilirea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi, cu modificările și completările ulterioare Citeste

ANUNŢ PUBLIC (afisat pe 26 aprilie 2024)

,,CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI titular al proiectului CONSTRUIRE CORP NOU SPITALUL MUNICIPAL TECUCI, JUDEȚUL GALAȚI, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului de către A.P.M. Galaţi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CONSTRUIRE CORP NOU SPITALUL MUNICIPAL TECUCI, JUDEȚUL GALAȚI, propus a fi amplasat […]

ANUNŢ PUBLIC (afisat pe 24 aprilie 2024)

„CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „LUCRĂRI DE DESFIINȚARE ALE CORPURILOR C2, C8, DE RELOCARE A CORPULUI C7 ȘI A LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚIE A OBIECTIVULUI ”AMBULATORIU INTEGRAT SPITALUL MUNICIPAL ANTON CINCU TECUCI – CORP NOU”

ANUNŢ PUBLIC (afisat pe 22 aprilie 2024)

„Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, titular al proiectului „DEVIERE REȚEA DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN STRADA VALEA LUI MANOLACHE (ÎNTRE KM 2+725 – KM 5+000) LOCALITATEA ODAIA MANOLACHE, COMUNA VÂNĂTORI, JUDEȚUL GALAȚI CU PRELUARE DE BRANȘAMENTE AFERENTE”

ANUNŢ PUBLIC (publicat 22 aprilie 2024)

„Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, titular al proiectului „DEVIERE REȚEA DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN STRADA VALEA LUI MANOLACHE (ÎNTRE KM 2+725 – KM 5+000) LOCALITATEA ODAIA MANOLACHE, COMUNA VÂNĂTORI, JUDEȚUL GALAȚI CU PRELUARE DE BRANȘAMENTE AFERENTE”…..click aici

Hotãrârea nr. 119

      privind: aprobarea parteneriatului între UAT Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați şi Asociaţia Liga Studenților Străini din Galați, în vederea organizării unei activităţi culturale Citeste

Hotãrârea nr. 118

      privind: aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului «Ambulatoriu Integrat Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci – Corp Nou» Citeste

Link-uri Utile

Biblioteca „V.A.Urechia” Galati

TUR VIRTUAL

cjgalati.ro © 2023