Hotãrârea nr. 144

      privind: aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 31.03.2024 Citeste

Hotãrârea nr. 143

      privind: aprobarea de acte adiționale la Contractele de Delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Galați, încheiate la data de 30.06.2023 Citeste

Hotãrârea nr. 142

      privind: aprobarea atribuirii Licențelor de traseu pentru operatorii de transport rutier ale căror oferte au fost stabilite câștigătoare în cadrul procedurii de atribuire CN1056378/18.06.2023 și stabilirea tarifelor de călătorie practicate de aceștia pe traseele pe care vor presta Serviciul public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în județul Galați (Grupele […]

Hotãrârea nr. 141

      privind: aprobarea parteneriatului între UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați şi Poliția Locală Galați, în vederea organizării ediției a III-a a evenimentului „Rolul Poliției Locale în dezvoltarea comunității locale” Citeste

Hotãrârea nr. 140

      privind: aprobarea parteneriatului între UAT Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați şi Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – Filiala CECCAR Galați, în vederea deșfășurării Concursului de cultură și educație financiar contabilă – etapa județeană Citeste

Hotãrârea nr. 138

      privind: aprobarea plăţii cotizaţiei Județului Galați, prin Consiliul Judeţean Galaţi, către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Infrastructura de Transport de Interes Strategic, în zona de Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călăraşi și Ialomița pentru anul 2024 Citeste

Hotãrârea nr. 137

      privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultați din Documentația tehnică pentru autorizarea lucrărilor de desființare (DTAD) Corp C2 și Corp C8 Spitalul Municipal Anton Cincu Tecuci Citeste

Hotãrârea nr. 136

      privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiu de fezabilitate (SF) privind realizarea obiectivului de investiție «Infrastructura de producere a energiei regenerabile pentru Spitalul Orășenesc Târgu Bujor» județul Galaţi Citeste

Hotãrârea nr. 135

      privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 450 din 22.12.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultați din Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiție: „REABILITARE GRADINA BOTANICA SI CREAREA DE FACILITATI DE TURISM PENTRU TINERI, COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTE ALE NATURII ”RASVAN ANGHELUTA” GALATI „ Citeste

Hotãrârea nr. 134

      privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici finali ai obiectivului de investiție „Bază de agrement cu specific pescăresc Zătun 2” Citeste

Hotãrârea nr. 133

      privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici finali ai obiectivului de investiție „Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor” Citeste

Hotãrârea nr. 132

      privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici finali ai obiectivului de investiție „Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor” Citeste

Hotãrârea nr. 131

      privind: exprimarea acordului prealabil în ceea ce privește proiectele de investiții: „Înființare sistem de canalizare și stație de epurare apă uzată în comuna Grivița, județul Galați” și „Înființarea distribuției de gaze naturale în comuna Grivița, județul Galați” Citeste

Hotãrârea nr. 130

      privind: constituirea dreptului de administrare în favoarea Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galați asupra unui bun imobil aferent obiectivului de investiție „Amenajare Sală Spectacole Centrul Cultural Dunărea de Jos Galați”, aflat în domeniul public al judeţului Galaţi Citeste

Hotãrârea nr. 129

      privind: constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați asupra bunurilor imobile aferente obiectivelor de investiții „Clădire pentru Relocare Sediu Prosectură Medicină Legală” și „Instalație electrică de utilizare pentru asigurare spor putere prosectură medicină legală-Spitalul Județean”, aflate în domeniul public al judeţului Galaţi Citeste

Link-uri Utile

Biblioteca „V.A.Urechia” Galati

TUR VIRTUAL

cjgalati.ro © 2023