Proiecte în derulare la nivelul judetului Galati

PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ PILONUL V – SĂNĂTATE ȘI REZILIENȚĂ INSTITUȚIONALĂ COMPONENTA 12 – SĂNĂTATE INVESTIȚIA I2 – DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SPITALICEȘTI PUBLICE INVESTIȚIA SPECIFICĂ I2.3 – SECȚII DE TERAPIE INTENSIVĂ PENTRU NOU-NĂSCUȚI, COD APEL: MS-0023 Titlu proiect Aplicant Valoare proiect «Dezvoltarea infrastructurii medicale a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” prin […]

Proiecte în derulare la nivelul judetului Galati

PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂPILONUL V – SĂNĂTATE ȘI REZILIENȚĂ INSTITUȚIONALĂCOMPONENTA 12 – SĂNĂTATEINVESTIȚIA I2 – DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SPITALICEȘTI PUBLICEINVESTIȚIA SPECIFICĂ I2.3 – SECȚII DE TERAPIE INTENSIVĂ PENTRU NOU-NĂSCUȚI, COD APEL: MS-0023 Titlu proiect Aplicant Valoare proiect «Dezvoltarea infrastructurii medicale a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” prin dotarea Secției Clinice Neonatologie»– […]

Participare cu capital și/sau bunuri la funcționareași/sau dezvoltarea organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes județean

Legislaţie în domeniu: Hotãrârea Consiliului Judetean Galati nr. 118 din 27 mai 2021       {tab ANUL 2021}    Domeniile pentru care se acordă sprijin financiar în anul 2021:  –      servicii sociale; –       situaţii de urgenţă.   GHIDUL SOLICITANTULUI în vederea participării cu capital și/sau bunuri la funcționarea și/sau dezvoltarea organismelor prestatoare de servicii publice […]

Program finantãri Legea 350/2005

RAPORT ANUAL MONITORUL OFICIAL AL ROMÃNIEI, PARTEA A VI-A, NR.17/04.02.2019 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A VI-A NR.155/04.09.2018 ANUNT DE ATRIBUIRE DIN 26.07.2018 Domeniul SOCIAL GHIDUL SOLICITANTULUI în vederea acordării de finanţări nerambursabile în anul 2018 din bugetul Judeţului Galaţi pentru activităţi nonprofit de interes judeţean, (pentru proiecte sociale), conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind […]

proiecte implementate

  PROGRAMUL OPERATIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVÃ AXA PRIORITARĂ – ADMINISTRATIE PUBLICÃ SI SISTEM JUDICIAR ACCESIBILE SI TRANSPARENTE OPERATIUNEA – INTRODUCEREA DE SISTEME SI STANDARDE COMUNE ÎN ADMINISTRATIA PUBLICÃ LOCALÃ CE OPTIMIZEAZÃ PROCESELE ORIENTATE CÃTRE BENEFICIAR ÎN CONCORDANTÃ CU SCAP Titlu proiect Aplicant Valoare proiect Capacitate administrativã ridicatã prin investitii integrate si complementare Consiliul Judeţean Galaţi  Valoare […]

Proiecte de perspectivã

    Titlu proiect Valoare estimată Observații Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Băneasa – Rogojeni (DJ 242D) 58.073.947,90 lei Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală Creșterea eficienței energetice pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Cuvioasă Parascheva” 1.628.526,25 lei Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon […]

Site-uri utile

  http://ec.europa.eu/ – site-ul oficial al Comisiei Europene  http://ec.europa.eu/romania/ – site-ul oficial al Reprezentanţei Comisiei Europene în România http://europa.eu/europedirect/index_ro.htm – Europe Direct http://europa.eu/europedirect/call_us/index_ro.htm – Centrul de Contact Europe Direct www.dae.gov.ro – site-ul oficial al Ministerului Afacerilor Europene www.mdrt.ro – Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice  www.afm.ro – site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu www.animmc.ro – site-ul Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi […]

Link-uri Utile

Biblioteca „V.A.Urechia” Galati

TUR VIRTUAL

cjgalati.ro © 2023