Participare cu capital și/sau bunuri la funcționareași/sau dezvoltarea organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes județean

Legislaţie în domeniu:

Hotãrârea Consiliului Judetean Galati nr. 118 din 27 mai 2021 

 

 

 {tab ANUL 2021}

  

Domeniile pentru care se acordă sprijin financiar în anul 2021:

 –      servicii sociale;

–       situaţii de urgenţă.

 

GHIDUL SOLICITANTULUI în vederea participării cu capital și/sau bunuri la funcționarea și/sau dezvoltarea organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes județean, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art. 92, alin. (2), lit. d) și e)

 

 

1. Anexa nr.1 –  Formular Cerere de Finantare

2. Anexa nr.2  – Formular buget

2.1 Anexa 2.1 – Formular buget

3. Anexa nr.3 – Declaratie proprie raspundere

4. Anexa nr.4 – Declaraţie 

5. Anexa nr.5 – Declaratie impartialitate Comisie evaluare

6. Anexa nr.6 – Contract de finanţare 

7. Anexa nr.7 – – Formular de verificare a documentatiei

8. Anexa nr.8 – Grila de evaluare 

9. Anexa nr.9 – Formular Raport de activitate

10. Anexa nr.10 – Raport financiar

11. Anexa nr.11 – Declaratie impartialitate Beneficiar

12. Anexa nr.12 – Cerere de rambursare

13. Anexa nr.13 – Opis documente

14. Anexa nr.14 – Fisa organizatiei

 

– ANUNT FINAL privind rezultatul procedurii de selecţie

ANUNT rezultatul procesului de evaluare

ANUNT DE SELECTIE

 

– REGULAMENT PRIVIND PARTICIPAREA CU BUNURI ȘI/SAU CAPITAL LA FUNCȚIONAREA ȘI/SAU DEZVOLTAREA ORGANISMELOR PRESTATOARE DE SERVICII PUBLICE ȘI DE UTILITATE PUBLICĂ DE INTERES JUDEȚEAN

 

 

 

{/tabs}

Distribuie:
Anterior Prezentare video – proiect c negri

Link-uri Utile

Biblioteca „V.A.Urechia” Galati

TUR VIRTUAL

cjgalati.ro © 2023