HOTǍRÂREA Nr. 374

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 292 din 23 august 2023
privind modificarea Acordului de parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ
Teritorială Judeţul Galaţi, România, Consiliul Raional Hînceşti, Republica Moldova,
Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi şi Primăria comunei Mereşeni din raionul
Hînceşti, Republica Moldova în vederea implementării proiectului ”TRECUTUL ARE UN
NOU VIITOR – Cooperare transfrontalieră pentru valorificarea patrimoniului cultural în
Galaţi, România şi Hînceşti, Republica Moldova”……..click aici

Distribuie:
Anterior HOTǍRÂREA Nr. 373

Link-uri Utile

Biblioteca „V.A.Urechia” Galati

TUR VIRTUAL

cjgalati.ro © 2023