HOTǍRÂREA Nr. 370

privind: aprobarea parteneriatului între Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi,
prin Consiliul Județean Galați, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Galați, prin
Consiliul Local al Municipiului Galați și Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galați în
vederea protejării, promovării și valorificării Sitului arheologic Tirighina-Barboși,
obiectiv cultural-turistic de importanță deosebită pentru municipiul și județul Galați……..click aici

Distribuie:
Anterior HOTǍRÂREA Nr. 369

Link-uri Utile

Biblioteca „V.A.Urechia” Galati

TUR VIRTUAL

cjgalati.ro © 2023